Strona główna -> STOWARZYSZENIA -> SPiR Gminy Stary Dzików
Logo

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików zostało zarejestrowane w dniu 4 lipca 2006 r. Jak sama nazwa wskazuje stowarzyszenie ma na celu między innymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego, promowania walorów przyrodniczo-turystycznych Gminy Stary Dzików, pobudzanie i wspieranie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego, kulturalnej i sportowej.

Zarząd Stowarzyszenia:

Zuzanna Ozimek - Prezes
Barbara Małecka - I Zastępca
Wiesław Kotula - II Zastępca
Krystyna Jabłońska - Sekretarz
Stanisława Król - Skarbnik
Wiesław Król - Członek
Bogdan Ozimek - Członek

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Goraj - Przewodniczący
Kazimiera Tracz - Członek
Maria Sobczyszyn - Członek

Więcej czytaj w statucie Stowarzyszenia, który wraz z innymi dokumentami można pobrać poniżej.

Statut Stowarzyszenia

Protokół z przebiegu zebrania założycielskiego Stowarzyszenia

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska