Sprzątanie Świata, Cewków, 15.05.2009

W dniu 15 maja 2009r. uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Cewkowie uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata" organizowanej przez pracownika Urzędu Gminy Stary Dzików mgr Krzysztofa Kłaczko. Wraz z wychowawcą klasy p. Adamem Traczem posprzątano centrum Cewkowa (tereny wokół Wiejskiego Domu Kultury, kościoła, parkingu) oraz drogę i przydrożne rowy na odcinku 2 km. Na zakończenie wychowawca klasy ufundował dzieciom lody.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska