Konkurs plastyczny, marzec 2009

W dniu 5 marca 2009 r. komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stary Dzików dokonała oceny prac plastycznych złożonych w ramach etapu gminnego XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga” organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego.
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na kategorie wiekowe:
- młodsza (6-8 lat),
- średnia (9-12 lat),
- starsza (13-16 lat).
Do etapu powiatowego Komisja zakwalifikowała prace wykonane przez:
- grupa młodsza: Krystiana Sołtysa, Gabrielę Ozimek, Klaudię Syryło,
- grupa średnia: Karolinę Antonik, Aleksandrę Nieckarz, Dagmarę Buksak, Dawida Witko,
- grupa starsza: Justynę Rusinek, Waldemara Peszko, Dianę Nieckarz, Natalię Chamiga.
Waldemar Peszko
Natalia Chamiga
Krystian Sołtys
Klaudia Syryło
Karolina Antonik
Justyna Rusinek
Gabriela Ozimek
Diana Nieckarz
Dawid Witko
Dagmara Buksak
Aleksandra Nieckarz
Rozdanie nagród w Zespole Szkół w Starym Dzikowie
Uczniowie z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, których prace zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego wraz z opiekunami i przedstawicielem organizatorów konkursu
Rozdanie nagród w Zespole Szkół w Cewkowie
Uczniowie z Zespołu Szkół w Cewkowie, których prace zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego wraz z opiekunami i przedstawicielem organizatorów konkursu
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska