VII Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 15.02.2009

W dniu 15 lutego 2009 r. po raz siódmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.
Głównym celem przeglądu jest prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych Pogranicza Nadsańskiego oraz popularyzacja wartości kulturowych w społeczeństwie i zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Przegląd odbywa się w formie konkursu, którego przedmiotem są obrzędy i zwyczaje rodzinne, związane z cyklem pracy na roli, pasterskie, łowieckie, doroczne związane np. z cyklem Świąt Godnich, zapustami, Wielkim Postem, Wielkanocą itp. Przegląd odbywa się w formie konkursu, którego kryteriami oceny jest autentyczność obrzędów i zwyczajów, gwary, muzyki, pieśni i tańców, strojów i rekwizytów oraz adaptacja sceniczna widowiska.
W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział dziewięć zespołów:
- Zespół „Medyckie Słowiki” z Medyki z widowiskiem „Herody”,
- Zespół „Cantus” z Gorliczyny z przedstawieniem „Spór o testament”,
- Grupa kolędnicza „Tatary” z Urzejowic z widowiskiem „Raj”,
- Kabaret „Nie Ma Mocnych” z Huciska Jawornickiego z przedstawieniem „Korowaj weselny”,
- Zespół „Białoboczaki” z Białobok z widowiskiem „W Nowy Rok z gwiazdą i kozą”,
- Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa z widowiskiem „Wieczór wigilijny”,
- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa Woli z przedstawieniem „Żniwa sierpem”,
- Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Nowego Dzikowa z widowiskiem „Darcie pierza”,
- Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dachnowa z prezentacją obrzędu dożynkowego.
Komisja konkursowa w składzie: dr Andrzej Karczmarzewski, mgr Sebastian Jasiński, mgr Janusz Mazur i mgr Barbara Płocica po obejrzeniu prezentacji konkursowych postanowiła przyznać:
Pierwsze miejsce:
- „Cantus” - puchar i nagroda ufundowana przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego,
Dwa równorzędne drugie miejsca:
- „Stokrotki” - nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Stary Dzików,
- „Wrzos” - nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Dwa równorzędne trzecie miejsca:
- „Tatary” - nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- „Dzikowianie” - nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia:
- „Medyckie Słowiki” - nagroda ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie,
- KGW z Dachnowa - nagroda ufundowana przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego i Wójta Gminy Stary Dzików,
- „Białoboczaki” - nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie,
- „Nie Ma Mocnych” - nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Przyznano również dwie nagrody indywidualne:
- Aniela Mrówka („Stokrotki”) - Puchar Wójta Gminy Stary Dzików,
- Łukasz Szczepański („Tatary”) - Puchar Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka.
Komisja konkursowa podziękowała wszystkim zespołom za zaangażowanie w przygotowaniu prezentacji, zachęciła równocześnie młodzież do dalszego udziału w przeglądzie. Wyraziła również nadzieję, że tak ważna dla regionu impreza folklorystyczna będzie kontynuowana w przyszłości. Jednocześnie podziękowała organizatorom za gościnność i serdeczne przyjęcie.
Gośćmi przeglądu byli m.in.: Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Starosta Lubaczowski Józef Michalik oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie Andrzej Gryniewicz.
Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu umilała widowni kapela „Gacoki” z Gaci.
Imprezę zorganizowali:
- Wójt Gminy Stary Dzików,
- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie,
- Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Patronat: Starosta Powiatu Lubaczowskiego.
Współorganizacja: Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.
Prowadzenie: Bogdan Ozimek.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska