Ćwiczenia obronne, Stary Dzików, Cewków, 22.10.2008

W dniu 22 października 2008 r. na terenie gminy Stary Dzików odbyły się kompleksowe ćwiczenia obronne. Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie znajomości zadań osób funkcyjnych w przypadku zagrożenia terrorystycznego w obiektach użyteczności publicznej, wypracowanie koncepcji sprawnego przeprowadzenia ewakuacji uczniów i sprawdzenie obiegu informacji. Istotą ćwiczenia było również sprawdzenie stanu funkcjonowania systemu kierowania gminą oraz stanu organizacyjnego i logistycznego poszczególnych jednostek ratowniczych oraz sprawdzenie koordynacji działań.
Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 6.30 od uruchomienia stałego dyżuru, odprawy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i wypracowania decyzji do dalszych działań. Około godziny 10.00 Zespół otrzymał informację o pożarze w Zespole Szkół w Starym Dzikowie. Natychmiast została zorganizowana ewakuacja uczniów i pracowników szkoły, a siły ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, OSP w Starym Dzikowie i Cewkowie przystąpiły do prowadzenia akcji gaśniczej. Jednostki Policji dokonały zabezpieczenia terenu i wykonywały swoje zadania operacyjne. W trakcie akcji użyto specjalistycznego wozu z drabiną z PSP w Lubaczowie. Pomocy medycznej poszkodowanym w pożarze udzieliły fachowe siły z NZOZ R-36 i NZOZ LUMED w Starym Dzikowie.
Kolejny etap również dotyczył zagrożenia terrorystycznego. Około godziny 11 Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie zgłosił podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego. Szkoła na polecenie Dyrektora została ewakuowana, a jednostki specjalistyczne Policji przystąpiły do zlokalizowania i unieszkodliwienia ładunku. W tym czasie siły Straży Pożarnej i jednostki medycznej dokonały zabezpieczenia miejsca prowadzenia tej akcji. Ładunek został odnaleziony i unieszkodliwiony, a dzieci wraz z nauczycielami mogły powrócić do normalnych zajęć.
Następny epizod ćwiczenia to próba podpalenia stacji paliw w Starym Dzikowie. W akcji ratowniczej użyto piany gaśniczej, strażacy byli ubrani w kombinezony ognioodporne. Siły Policji dokonały zabezpieczenia terenu prowadzenia akcji – wyznaczono trasy objazdu. Jednostki służby zdrowia zabezpieczyły akcję pod względem udzielania pierwszej pomocy medycznej, a członkowie formacji obrony cywilnej zabezpieczyli pozostałe budynki i bramy wjazdowe do stacji paliw. Pożar został ugaszony.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska