Odnowienie grobów żołnierskich, październik 2007

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików informuje darczyńców, którzy w dniu 07.01.2007r. przekazali część swojego uposażenia za udział w realizacji scen do filmu „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy, że z zebranej kwoty 940 zł wydatkowano dotychczas, wyłącznie na zakup materiałów budowlanych (obrzeży, agrowłókniny, kamieni sortowanych, farby), kwotę 711,10 zł (słownie siedemset jedenaście złotych 10/100). Materiały te wykorzystano do odnowienia nagrobków żołnierzy na cmentarzu w Starym Dzikowie. Wykonano obramowania wokół mogił, a wydzieloną w ten sposób przestrzeń pomiędzy nagrobkami a obrzeżami wyścielono agrowłókniną i wysypano kamieniami, odnowiono żelazne krzyże. Roboty, nieodpłatnie, wykonali członkowie stowarzyszenia i bezrobotni zatrudniani przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie. Pozostała kwota pieniędzy zostanie wydatkowana w terminie późniejszym na odnowienie tablic nagrobnych.
Pierwszy nagrobek przed odnowieniem
Pierwszy nagrobek po odnowieniu
Drugi nagrobek przed odnowieniem
Drugi nagrobek po odnowieniu
Drugi nagrobek przed odnowieniem - z innej perspektywy
Drugi nagrobek po odnowieniu - z innej perspektywy
Trzeci nagrobek po odnowieniu
Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. - po odnowieniu
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska