CANNES - WAJDA - KATYŃ, Spotkanie w cerkwi, 29.06.2007

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików postanowiło zorganizować cykl spotkań pt.: "Retrospekcje katyńskie", które odbywać się będą w plenerach zachowanej scenografii filmowej wewnątrz dawnej cerkwi w Starym Dzikowie.
Jako pierwsze zaplanowane zostało spotkanie z krytykiem filmowym red. ADAMEM HOROSZCZAKIEM z Warszawy na temat: "CANNES - WAJDA - "KATYŃ"". Spotkanie odbyło się w piątek 29 czerwca 2007 r. o godzinie 18.30, w cerkwi w Starym Dzikowie.

Oto główne założenia i garść najważniejszych informacji o "Retrospekcjach katyńskich":
Planowany cykl spotkań w zachowanych plenerach filmowych w cerkwi w Starym Dzikowie ma na celu promocję ważnego wydarzenia kulturalnego, jakim była praca przy powstawaniu zdjęć do dramatu filmowego pt.: "Katyń" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Wydarzenie to miało miejsce na początku stycznia br. i pozostały po nim unikalne w skali kraju dekoracje filmowe. Z dużą dozą realności przybliżają one warunki pobytu oficerów polskich w sowieckich obozach jenieckich na przełomie 1939 i 1940 r., tuż przed skazaniem ich na śmierć.
Cerkiew w Starym Dzikowie wypełniona rzędami drewnianych, kilkupiętrowych prycz może pełnić ważną rolę w propagowaniu wiedzy o zbrodni katyńskiej - jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Świątynia odgrywająca rolę cerkwi monsterskiej w Kozielsku, najbardziej znanego miejsca przetrzymywania polskich oficerów, jako swoista rekonstrukcja wydarzenia historycznego, ma niepowtarzalną szansę stać się znaczącym ośrodkiem działalności kulturalnej, miejscem spotkań, wystaw, projekcji filmów o tematyce zarówno zbrodni katyńskiej, jak i twórczości Andrzeja Wajdy. Działalność tego typu może szeroko promować powiat lubaczowski i Podkarpacie. Rysuje się również szansa na zagospodarowanie cennego, a silnie zniszczonego zabytku architektury cerkiewnej, jakim jest ponad stuletnia cerkiew starodzikowska.

Organizatorami cyklu spotkań są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Krzysztof Dudek Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, promotor ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej: "Pamiętamy. Katyń 1940". Do współpracy przy realizacji cyklu spotkań włączyły się: Urząd Gminy w Starym Dzikowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.

I jeszcze krótka notka o red. Adamie Horoszczaku, głównym bohaterze pierwszego spotkania:
Urodził się w 1935 r. w Żółkwi, posiada związki rodzinne i przyjacielskie z Lubaczowem. Mieszka w Warszawie. Publicysta i krytyk filmowy. Ukończył podyplomowe Studium Teorii i Historii Filmu Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi (1958-1962). W latach 1971-1978 był sekretarzem redakcji miesięcznika "Film na świecie". Redaktor czasopism o tematyce filmowej: "Ekran", "Kino" i wielu innych. Bywalec międzynarodowych festiwali filmowych w Cannes, Karlovych Varach, Budapeszcie. Specjalizuje się w zakresie kina węgierskiego. Dwukrotny laureat Nagrody im. Karola Irzykowskiego Klubu Krytyki Filmowej oraz nagrody Węgierskiego Instytutu Kultury. Od 2003 r. wykłada historię filmu w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. W maju 2007 r., jako jedyny dziennikarz polski, odznaczony przez Gellesa Jacoba, Prezydenta Festiwalu Filmowego w Cannes, jubileuszowym Medalem 60-lecia festiwalu.

Temat najnowszego filmu Andrzeja Wajdy i tragiczny aspekt zbrodni katyńskiej zasługuje na upowszechnienie. Cieszymy się więc z faktu objęcia "Retrospekcji katyńskich" patronatem dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Janusz Mazur
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska