Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, 09.11.2006

W dniu 9 listopada 2006r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia ks. Jana Twardowskiego, poświęceniem sztandaru i otwarciem nowego budynku Zespołu Szkół w Starym Dzikowie.
Rozpoczęły się one o godzinie 10.00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym odprawioną przez biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencję ks. bp Mariusza Leszczyńskiego. W czasie mszy biskup poświęcił krzyże do sal dydaktycznych oraz sztandar Zespołu Szkół ufundowany przez studio filmowe Akson Studio, które będzie realizować w Starym Dzikowie część zdjęć do najnowszego filmu Andrzeja Wajdy "Post mortem. Opowieść katyńska".
Po zakończeniu mszy, również w kościele, nauczyciele i uczniowie przedstawili program artystyczny poświęcony patronowi Zespołu.
Po przedstawieniu nastąpił przemarsz do nowego budynku, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne jego otwarcie, po czym Wójt Gminy Aniela Hulak przekazała budynek w użytkowanie Dyrektorowi Zespołu Kazimierze Tracz.
Następnie wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe Dyrektora Zespołu, Wójta Gminy, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszowie starszego wizytatora Antoniego Góreckiego, Sekretarza Urzędu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie Władysława Szyka oraz księdza biskupa, który jednocześnie poświęcił budynek. Został też odczytany list Wojewody Podkarpackiego Ewy Draus.
Na zakończenie uroczystości odbyło się przekazanie krzyży wychowawcom klas, święcenie sal lekcyjnych oraz zwiedzanie budynku.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska