Zawody sportowo-pożarnicze, Moszczanica, 30.07.2006

Udział w zawodach wzięło 6 drużyn OSP (w tym jedna żeńska) z terenu Gminy Stary Dzików. Zawody prowadziła komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Poożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Franciszka Kornagę.
Drużyny walczyły w konkurencjach:
- bieg sztafetowy - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
- ćwiczenie bojowe (tzw. "bojówka") polegające na sprawieniu linii ssawnej z dwóch odcinków węża W 110, budowie linii tłocznej z dwóch odcinków węża W 75 i dwóch linii gaśniczych z węży W 52, podanie wody, złamanie tarczy oraz przewrócenie 4 pachołków.
W kategorii drużyn żeńskich z powodu braku rywalek zwyciężyła drużyna ze Starego Dzikowa. Kolejność w kategorii drużyn męskich:
1. drużyna starsza z Moszczanicy
2. drużyna z Cewkowa
3. drużyna ze Starego Dzikowa
4. drużyna z Ułazowa.
Poza konkursem startowała drużyna młodsza z Moszczanicy. Uzyskane przez nią wyniki dałyby jej drugie miejsce.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie druha Józefa Michalika puchary ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy, które wręczał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie druh Tadeusz Jabłoński.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska