Rocznica wybuchu wojny, Stary Dzików, 15.09.2009

We wtorek 15 września 2009r. w 70. rocznicę napaści na Polskę przez wojska sowieckie jak i wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny – Żołnierzy Września 1939 roku.We wtorek 15 września 2009r. w 70. rocznicę napaści na Polskę przez wojska sowieckie jak i wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny – Żołnierzy Września 1939 roku.
Zbiórka na placu szkolnym
Przemarsz na cmentarz
Przemarsz - pierwszy z lewej Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki
Warta honorowa przy mogile Żołnierzy Września 1939 - harcerze i żołnierze Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Wojska Polskiego z Jarosławia
Słowa wprowadzenia - Kazimiera Tracz Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Powitanie przybyłych na uroczystość - Aniela Hulak Wójt Gminy
Młodzież szkolna
Msza św. - ks. Piotr Podborny Proboszcz Parafii Stary Dzików
Msza św. - ks. Grzegorz Stankiewicz Proboszcz Parafii Cewków
Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie przywołuje fakty historyczne z września 1939
Apel Poległych
Wieniec od Wojewody Podkarpackiego
Wieniec od Starosty Lubaczowskiego
Wieniec od Wójta Gminy Stary Dzików
Wiązanka od Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Starym Dzikowie
Wiązanka od Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Tomaszowie Lubelskim
Wiązanka od Związku Kombatantów AK w Lubaczowie
Wiązanka od Burmistrz Oleszyc i SP im. gen. J. Kustronia w Oleszycach
Wiązanka od Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie
Wieniec od Nadleśnictwa Oleszyce
Wieniec od Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
Wiązanka od Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu
Wieniec od Komend Hufców ZHP w Starym Dzikowie i Lubaczowie
Wiązanka od Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie
Wieniec od Banku Spółdzielczego w Starym Dzikowie
Wieniec od pracowników Zespołu Szkół w Cewkowie
Wiązanka od uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Wiązanka od pracowników Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej
Uczniowie i harcerze wręczają pamiątkowe dyplomy kombatantom
W imieniu Adolfa Ozimka Prezesa Koła Gminnego ZKRPiBWP głos zabrała jego wnuczka
Siostrzeniec jednego z Żołnierzy Września pochowanych w Starym Dzikowie. Odnalazł miejsce pochówku po 30 latach posuzkiwań
Wystąpienie Wojewody
Wystąpienie Wójt Gminy
Wystąpienie Dyrektor ZS w Starym Dzikowie
Wymarsz z cmentarza
Sadzenie drzewek dla upamiętnienia wybuchu wojny
Trzy drzewka posadzone ku pamięci i przestrodze obecnym i przyszłym pokoleniom w 70-rocznicę wybuchu II wojny światowej
Drzewka zostały wyhodowane z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska