VIII Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 07.02.2010

W niedzielę 7 lutego 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się VIII Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.
Celem przeglądu jest prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych Pogranicza Nadsańskiego, popularyzacja tych wartości kulturowych w społeczeństwie i zachowanie rodzimego folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Przegląd ma charakter konkursu, którego przedmiotem są obrzędy i zwyczaje rodzinne, związane z cyklem prac na roli, pasterskie, łowieckie, doroczne – związane np. z cyklem Świąt Godnich, Zapustami, Wielkim Postem i Wielkanocą itp. Prezentacje zawierają charakterystyczne dla danego regionu ceremonie, tradycyjne czynności, zabiegi magiczne itp. z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów dostosowanych do charakteru widowiska, pory roku, wieku wykonawców i ich statusu społecznego.
W tegorocznym przeglądzie wzięło udział osiem zespołów z Pogranicza Nadsańskiego, które zaprezentowały widowiska zawierające wiele wartościowych treści kulturowych i zapomnianych już tradycji, pieśni, obrzędów i zwyczajów stanowiących dziedzictwo kulturowe wsi.
Komisja konkursowa przyznała I miejsce Zespołowi z Cewkowa Woli pod kierownictwem Pani Anieli Mrówka, który przedstawił „Kiszenie kapusty”. II miejsce zajął Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa pod kierownictwem Pani Danuty Nieckarz za występ pod tytułem „Ubieranie Panny Młodej do ślubu”. III miejsce otrzymał Zespół „Białoboczoki” z Białobok za przedstawienie pod nazwą „Majówka”. Miejsce IV przypadło Grupie Obrzędowej z Medyki za „Opowieść mojej babci”.
Ponadto przyznano cztery wyróżnienia:
1. Zespołowi „Niespodzianka” z Krowicy Samej – „Długie zimowe wieczory”
2. Zespołowi z Ułazowa – „Środa popielcowa”
3. Zespołowi „Cantus” z Gorliczyny – „Jak to między sąsiadami bywa…”
4. Zespołowi „Odzyskane Talenty” z Fredropola – „Wesele na wsi”
Przyznano także nagrody indywidualne, które otrzymały: Zofia Zięzio z zespołu „Cantus” z Gorliczyny, Halina Chytra z Grupy Obrzędowej z Medyki oraz Aniela Mrówka z zespołu z Cewkowa Woli.
Przegląd został zorganizowany przez Wójta Gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie i Centrum Kulturalne w Przemyślu pod patronatem Starosty Lubaczowskiego. Współorganizatorem było Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.

Komisja konkursowa:
dr Andrzej Karczmarzewski - etnograf, Rzeszów
dr Sebastian Jasiński - językoznawca, Przemyśl
mgr Barbara Płocica - teatrolog, Jarosław
mgr Janusz Mazur - Muzeum Kresów w Lubaczowie


Sponsorzy i fundatorzy nagród:
Starosta Lubaczowski
Wójt Gminy Stary Dzików
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
Prezes Banku Spółdzielczego w Starym Dzikowie
Podkarpacka Izba Rolnicza
Maria i Jan Lechowicz Firma "LECH-KOM" Lubaczów
Wójt Gminy Stary Dzików Aniela Hulak otwiera Przegląd
Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa
Konferansjerzy Natalia Ziojła i Dawid Król anonsują pierwszy zespół
Publiczność
Na drugim planie komisja konkursowa, od lewej: J. Mazur, B. Płocica, S. Jasiński, A. Karczmarzewski
Grupa Obrzędowa z Medyki...
...pod kierownictwem Stanisławy Hanasko...
...w przedstawieniu pt. "Opowieść mojej prababci"
Zespół z Ułazowa...
...pod kierownictwem Anny Kolasy...
...w przedstawieniu pt. "Środa popielcowa"
Zespół "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa...
...pod kierownictwem Danuty Nieckarz...
...w przedstawieniu pt. "Ubieranie Panny Młodej do ślubu"
Zespół z Cewkowa Woli...
...pod kierownictwem Anieli Mrówki...
...w przedstawieniu pt. "Kiszenie kapusty"
Zespół "Cantus" z Gorliczyny...
...pod kierownictwem Stanisława Zięzio...
...w przedstawieniu pt. "Jak to między sąsiadami bywa..."
Zespół "Odzyskane talenty" z Fredropola...
...pod kierownictwem Anieli Pelc...
...w przedstawieniu pt. "Wesele na wsi"
Zespół "Białoboczaki" z Białoboków...
...pod kierownictwem Bronisławy Władysławy Wołowiec...
...w przedstawieniu pt. "Majówka"
Zespół "Niespodzianka" z Krowicy Samej...
...pod kierownictwem Elżbiety Macieląg...
...w przedstawieniu pt. "Długie zimowe wieczory"
Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak
Oczekiwanie na wyniki konkursu publiczności umilała Kapela Biesiadna "Śwagry" z Soniny
Dr A. Karczmarzewski odczytuje protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Wręczanie nagród i wyróżnień
Wystąpienie Starosty Lubaczowskiego Józefa Michalika
Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu podsumowuje Przegląd
Słowa podziękowania dla organizatorów i publiczności od Anieli Mrówki
Halina Chytra z Medyki pięknie zaśpiewała ukraińską pieśń ludową
Wójt Gminy Stary Dzików podsumowuje Przegląd i zaprasza na następny
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska