Konkurs plastyczny, luty 2010

W dniu 18.02.2010r. komisja konkursowa w składzie:
1. Elżbieta Syryło
2. Irena Probola
3. Krystyna Nieckarz-Jabłońska
4. Maria Jabłońska
5. Marek Buczko
powołana przez Wójta Gminy Stary Dzików dokonała oceny prac plastycznych złożonych w ramach etapu gminnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz popularyzacja zasad zachowania i kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży w przypadku występowania zagrożeń.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na grupy:
- młodsza (6-8 lat),
- średnia (9-12 lat),
- starsza (13-16 lat).
Komisja wyróżniła prace następujących uczestników:

- grupa młodsza: Julia Gazdan, Michał Granisz, Krystian Kamela, Hubert Sobków, Bartłomiej  Stachów, Ewelina Leńczuk, Gabriela Ozimek, Hubert Gontarz,
- grupa średnia: Dominik Bednarz, Agnieszka Granda, Izabela Krubnik, Monika Nieckarz, Agnieszka Szczepanek, Karolina Antonik,
- grupa starsza: Diana Nieckarz, Paulina Granisz.
Do etapu powiatowego komisja zakwalifikowała prace wykonane przez: Dianę Nieckarz, Paulinę Granisz, Agnieszkę Granda, Izabelę Krubnik, Karolinę Antonik, Ewelinę Leńczuk, Gabriela Ozimka i Huberta Gontarza.
Agnieszka Granda
Diana Nieckarz
Ewelina Leńczuk
Gabriela Ozimek
Hubert Gontarz
Izabela Krubnik
Karolina Antonik
Paulina Granisz
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska