Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 12.03.2010

W piątek 12 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięło 20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunami uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie byli Adam Tracz i Wiesław Kotula, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - Edmund Nieckarz.
Jury w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński - Przewodniczący
2. Leszek Król - Sekretarz
3. Jan Wach - Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, stwierdziła że kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. miejsce: Klaudia Muciek - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
2. miejsce: Grzegorz Sadlej - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
3. miejsce: Maciej Puchalski - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. miejsce: Ewelina Granisz - Gimnazjum w Cewkowie
2. miejsce: Joanna Pawlik - Gimnazjum w Cewkowie
3. miejsce: Tomasz Brzyski - Gimnazjum w Starym Dzikowie
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc - nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.
Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska