80-lecie OSP w Moszczanicy, Moszczanica, 16.05.2010

W niedzielę 16 maja 2010r. w Moszczanicy odbyły się uroczyste obchody 80-lecia miejscowej jednostki OSP połączone z poświęceniem, odznaczeniem Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i wręczeniem jednostce sztandaru.
Uroczystą mszę odprawił proboszcz parafii Stary Dzików ks. Piotr Podborny a homilię wygłosił i poświęcił sztandar kapelan strażaków ks. Piotr Ciećkiewicz. Wójt Gminy Aniela Hulak powitała zaproszonych gości, asystujące poczty sztandarowe z jednostek OSP Cewków, Stary Dzików i Ułazów oraz wszystkich zgromadzonych. W następnej części uroczystości odbyło się odczytanie aktu nadania sztandaru, wbicie gwoździ przez zaproszonych gości. Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Józef Michalik w asyście mł. bryg. Mariusza Cyrana odznaczył sztandar i wręczył go prezesowi OSP Moszczanica dh Eugeniuszowi Kantorowi, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie: dowódca pocztu dh Andrzej Tomczyszyn, sztandarowy dh Leszek Liweń, asystujący dh Piotr Obszański. Następnie dh Józef Michalik odznaczył zasłużonych strażaków:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Jerzyt Wenek (OSP Ułazów),
- dh Stanisław Jabłoński (OSP Ułazów),
- dh Tadeusz Liweń (OSP Cewków),
Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Franciszek Tomczyszyn (OSP Moszczanica),
- dh Paweł Kołodziej (OSP Ułazów),
- dh Stanisław Pokrywka (OSP Ułazów),
- dh Ryszard Łuszczak (OSP Cewków),
- dh Czesław Nieckarz (OSP Stary Dzików),
Brązowym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- dh Edyta Grochowicz (OSP Stary Dzików),
- dh Jarosław Jabłoński (OSP Ułazów),
- dh Ryszard Dyjak (OSP Stary Dzików).
Na zakończenie Wójt Gminy odczytała list od Wojewody Podkarpackiego z życzeniami dla strażaków.
Uroczystości uświetniła orkiestra dęta z Babic pod kierownictwem Wojciecha Baszkiewicza oraz kompania honorowa wystawiona przez jednostki OSP z terenu gminy Cieszanów pod dowództwem Stanisława Janiszewskiego.
Sztandar został ufundowany przez Wójta Gminy Stary Dzików i mieszkańców Moszczanicy.

Pierwsze wzmianki o Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczanicy znajdują się w rejestrze stowarzyszeń we Lwowie z roku 1930. Założycielami jednostki byli Józef Stachów, Wojciech Stachów, Andrzej Pachołek, Franciszek Jędruchów. Po wojnie straż się odrodziła i już od samego początku była związana z miejscową ludnością. Była to w tym okresie prężnie działająca i dobrze zorganizowana jednostka. W 1987r. miejsce przewożonych zaprzęgami konnymi sikawek i motopomp zajął samochód bojowy marki ŻUK, a jednostka stała się jednostką typu S-1. W dniu 1 lipca 2004r. jednostka otrzymała samochód średni STAR 660, który jest na wyposażeniu do dziś. Jednostka liczy w chwili obecnej 28 członków.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska