Uroczystość religijno-patriotyczna, Stary Dzików, 15.09.2010

Mogiły Żołnierzy Września 1939r. na cmentarzu w Starym Dzikowie, po raz kolejny w rocznicę napaści na Polskę przez wojska niemieckie i rosyjskie, w dniu 15 września skupiły dzieci i młodzież, harcerzy, żołnierzy, zaproszonych gości a także mieszkańców Gminy Stary Dzików. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Starym Dzikowie koncelebrowaną, której przewodniczył Kapelan Wojska Polskiego ks. Marek Kwieciński. Młodzież z Zespołu Szkół w Cewkowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Genowefy Maksymowicz i pani Małgorzaty Nieckarz. Całość uroczystości uświetniła Wojskowa Orkiestra Garnizonu Rzeszów. Natomiast salwę honorową na cześć uczczenia poległych Obrońców Ojczyzny oddała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Garnizonu Wojskowego Jarosław. Licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele zakładów pracy i jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe na czele z delegacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło z Tomaszowa Lubelskiego oraz Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP z Oleszyc.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska