Ćwiczenia służb zarządzania kryzysowego, Stary Dzików, 20.10.2010

W środę 20 października 2010r. w godzinach 7.30 - 16.00 zostały przeprowadzone powiatowe kompleksowe ćwiczenia zgrywające z udziałem naszej gminy. Ćwiczenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej ćwiczyły zespoły stałego dyżuru, akcji kurierskiej, zespół zarządzania kryzysowego i kierownictwo Urzędu Gminy. W części praktycznej przeprowadzono rzeczywistą ewakuację uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie z udziałem sił OSP z Cewkowa i Starego Dzikowa oraz miejscowej jednostki Policji.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska