Otwarcie hali sportowej, Stary Dzików, 04.11.2010

W dniu 4 listopada br. uroczyście przekazano do użytku salę sportową przy Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie. Jest to nowoczesny obiekt.
Sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 1373,56 m2 i kubaturze 9695,75 m3 posiada pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę oraz może służyć do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Obiekt jest wyposażony w widownię dla 170 osób oraz trybuny wysuwane na poziomie parteru.
Obiekt wyposażony jest we wszelkie urządzenia do gier w: koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i wiele innych indywidualnych dyscyplin sportowych. W obiekcie jednocześnie mogą odbywać się zajęcia w trzech niezależnych zespołach dzięki zamontowaniu dwóch kotar grodzących.
Z sali może korzystać młodzież szkolna, kluby sportowe i wszystkie inne zainteresowane organizacje zgodnie z harmonogramem i regulaminem pracy sali. Sala sportowa jak i teren wokół jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji to ponad 4.000.000 zł. Budowa była możliwa dzięki ujęciu tej inwestycji w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji.
Uczestnicy uroczystości kolumną przeszli do kościoła parafialnego w Starym Dzikowie
Młodzież Zespołu Szkół serdecznie powitała Biskupa Mariusza Leszczyńskiego
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Gminy...
...oraz Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Przecięcia wstęgi wspólnie z Biskupem dokonały dzieci z miejscowej szkoły w asyście przewodniczącej Rady Rodziców...
...Wójta Gminy, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Lubaczowskiego, Starszego Wizytatora i Dyrektora ZS w Starym Dzikowie
Po zajęciu miejsc...
...licznie zgromadzonych gości...
...głos zabrała gospodarz gminy Pani Anieli Hulak
Słowa uznania dla wykonawców projektu przekazał Pan Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki
Zadowolenie z przekazania do użytku obiektu dydaktycznego wyraził Pan Augustyn Jędruchów Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty
Zadowolenie i radość na ręce wykonawcy i gospodarza gminy złożył Pan Józef Michalik Starosta Lubaczowski
I w tym momencie klucze do nowej sali sportowej z rąk Wójta Gminy odebrała Pani Dyrektor ZS
Radości z otrzymania do użytku wspaniałego obiektu Pani Dyrektor nie skrywała
W imieniu społeczności szkolnej, wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego pięknego budynku podziękowania złożyła Pani Dyrektor szkoły
A biskup nie skąpił wody święconej
Uczniowie szkoły Katarzyna Brzyska i Paweł Ziętek zaprosili wszystkich na wrażenia artytstyczne
Karolina Winiarz odwołała się do historii olimpizmu
Młodzież w barwach kół olimpijskich...
...zaprezentowała idee...
...jakie prezentuje sport na wszystkich kontynentach
Młodzież szkolna wprowadziła...
...nas w klimat...
...igrzysk olimpijskich wyrażonych w formie słowno-muzycznej
A Gimnazjalna Grupa Taneczna...
...zaprezentowała taniec nowoczesny
Najmłodsi uczniowie...
...dali próbkę...
...ćwiczeń gimnastycznych...
...za które zebrali...
...burzę braw
Chłopcy dali próbkę gry w piłkę nożną
Pierwszego gola proboszczowi parafii Stary Dzików strzelił biskup
A Starosta skiksował
Strzał proboszcza obronią tylko profesjonaliści
Oby sport promował radość życia
Po uroczystym otwarciu rozegrano pierwszy mecz w siatkówkę...
...pomiędzy żeńskimi reprezentacjami Zespołów Szkół ze Starego Dzikowa i Cewkowa, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3-2
Żeńska reprezentacja szkoły w siatkówkę z trenerem Edmundem Nieckarzem
Fotografie wykonała Zuzanna Ozimek a komentarzem zaopatrzył Stanisław Sobczyszyn
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska