IX Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 06.02.2011

W niedzielę 6 lutego 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się IX Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.
Celem przeglądu jest prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych Pogranicza Nadsańskiego, popularyzacja tych wartości kulturowych w społeczeństwie i zachowanie rodzimego folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Przegląd ma charakter konkursu, którego przedmiotem są obrzędy i zwyczaje rodzinne, związane z cyklem prac na roli, pasterskie, łowieckie, doroczne – związane np. z cyklem Świąt Godnich, Zapustami, Wielkim Postem i Wielkanocą itp. Prezentacje zawierają charakterystyczne dla danego regionu ceremonie, tradycyjne czynności, zabiegi magiczne itp. z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów dostosowanych do charakteru widowiska, pory roku, wieku wykonawców i ich statusu społecznego.
W tegorocznym przeglądzie wzięło udział siedem zespołów z Pogranicza Nadsańskiego, które zaprezentowały widowiska zawierające wiele wartościowych treści kulturowych i zapomnianych już tradycji, pieśni, obrzędów i zwyczajów stanowiących dziedzictwo kulturowe wsi.
Komisja konkursowa przyznała I nagrodę ufundowaną przez Starostę Lubaczowskiego i Puchar Starosty Lubaczowskiego Zespołowi „Stokrotki” z Cewkowa Woli pod kierownictwem Pani Anieli Mrówka, który przedstawił widowisko pt. „Schadzki” (Widowisko związane z pieczeniem chleba. Do domu gospodyni schodzą się sąsiadki, gospodyni w tym czasie wsadza chleb do pieca, przynoszą ze sobą swoje robótki ręczne (cerowanie spodni, prządki, wyszywanie, szydełkowanie). Podczas schadzki rozmawiają o swoich dolegliwościach i chorobach w rodzinie oraz wymieniają się swoimi doświadczeniami w leczeniu schorzeń).
II nagrodę ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu zdobył Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa pod kierownictwem Pani Danuty Nieckarz za występ pod tytułem „Kopaczki” (Jesień – do domu gospodyni schodzą się sąsiadki oraz rodzina do pomocy przy wykopywaniu ziemniaków, gospodyni przygotowała już posiłek, który spożywają po wykopkach).
III nagrodę ufundowaną przez CK w Przemyślu otrzymał Zespół „Piganeczki” z Pigan za przedstawienie pod nazwą „Wieczór wigilijny” (Gospodarz szykuje krzyżak pod choinkę i wybiera się z Józkiem do lasu po drzewko. Gospodyni wysadza chleb i bułki z pieca. Hania krząta się po domu, Kasia kręci mak w makutrze, wnuczka Rózia robi cacka na drzewko. Milka zajmuje się dzieckiem w kołysce. Wszyscy oczekują męża Kasi, który pojechał za chlebem do USA i ma powrócić na wigilię. Temu dniu towarzyszą różne przepowiednie i wróżby).
Ponadto przyznano wyróżnienia:
1. Zespołowi KGW w Moszczanicy – „Majówka pod krzyżem” (W ciepły majowy wieczór mieszkańcy wsi – głównie kobiety, młodzież i dzieci spotykają się pod figurą Matki Boskiej śpiewając pieśni, odmawiając Litanię Loretańską tzw. Majówkę. Po modlitwie wracają wspólnie razem w stronę domostw i opowiadają wydarzenia dnia przy okazji plotkując. Na zakończenie majówek starsi i młodzież zwyczajowo bawili się na pobliskich podwórkach tańcząc przy muzyce i śpiewając wesołe piosenki) – nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Stary Dzików
2. Zespołowi z Ułazowa – „Zwyczaj robienia kwiatów z bibuły” (Lata pięćdziesiąte, kiedy we wsi nie było jeszcze prądu, w długie wieczory kobiety schodziły się i wspólnie coś tworzyły: darły pierze, przędły len, wyszywały i haftowały. Zespół pokazał wspólne robienie kwiatów na bukiety i do przystrajania obrazów na święta) – nagroda ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie
3. Zespołowi „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego – „Skubaczki” (To widowisko przypomniało jak dawniej odbywało się skubanie piór na pierzyny i poduszki. Każda córka jak wychodziła za mąż musiała mieć pierzynę aby mieć się czym przykrywać, przeważnie odchodziła do teściowej czyli mamy męża) – nagroda ufundowana przez BS w Starym Dzikowie
4. Zespołowi z Wylewy – „Nieudany spisek Lucyfera” (W niebie zostaje złapany agent Lucyfera, Lucyfer wysyła szpiegów do pastuszków i królów. Aniołowie odkrywają plany szatana. Święta rodzina bezpiecznie ucieka do Egiptu a Lucyfer wraca do piekła) – nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.
Przyznano także dwie nagrody indywidualne ufundowane przez firmę LECH-KOM z Lubaczowa, które otrzymały: Wanda Działo z zespołu „Majdaniacy” i Katarzyna Ozimek z zespołu „Dzikowianie”.
Oprócz nagród każdy zespół otrzymał zestaw kosmetyków ufundowanych przez firmę AVON oraz płytę „Obrzędy Rodzinne na Podkarpaciu” ufundowaną przez redaktor Radia Rzeszów Jolantę Danak-Gajdę.
Między występami poszczególnych zespołów konferansjer przypominał widzom miejsca dawno zapomniane i już nieistniejące, które są świadectwem dziedzictwa kulturowego naszej gminy.
Przegląd został zorganizowany przez Wójta Gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie i Centrum Kulturalne w Przemyślu pod patronatem Starosty Lubaczowskiego. Współorganizatorem było Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Komisja konkursowa:
dr Andrzej Karczmarzewski - etnograf, Rzeszów
dr Sebastian Jasiński - językoznawca, Przemyśl
mgr Barbara Płocica - teatrolog, Centrum Kulturalne w Przemyślu
mgr Janusz Mazur - Muzeum Kresów w Lubaczowie

Fundatorzy nagród:
Starosta Lubaczowski
Wójt Gminy Stary Dzików
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie
Maria i Jan Lechowicz Firma "LECH-KOM" Lubaczów
Gazeta Samorządowa „Kurier Lubaczowski”

Sponsor:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Patronat medialny:
Gazeta Codzienna „Nowiny”
Nowiny24
„Życie Podkarpackie”
„Kurier Lubaczowski
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska