Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 15.03.2011

We wtorek 15 marca 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - Edmund Nieckarz.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński – Przewodniczący
2. Leszek Król – Sekretarz
3. Jan Wach – Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych, stwierdziła że kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. miejsce: Paulina Tracz - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
2. miejsce: Kinga Padowska - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
3. miejsce: Klaudia Muciek - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
4. miejsce: Marek Maksymowicz - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
5. miejsce: Marta Ozimek - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. miejsce: Monika Grzebiennik - Gimnazjum w Starym Dzikowie
2. miejsce: Ewa Czyż - Gimnazjum w Cewkowie
3. miejsce: Damian Trybuszek - Gimnazjum w Cewkowie
4. miejsce: Katarzyna Brzyska - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
5. miejsce: Ewelina Kasprzyk - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc - nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.
Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska