Regionalne Obchody Dnia Działacza Kultury, Stary Dzików, 26.05.2011

Działacze kultury też mają swoje święto. Właśnie pod koniec maja przypada Dzień Działacza Kultury i takie regionalne obchody pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Mirosława Karapyty odbyły się po raz pierwszy w Starym Dzikowie. Dzień 26 maja (czwartek) 2011r. był dniem spotkania władz samorządowych z przedstawicielami stowarzyszeń kulturalnych, instytucji kultury, którzy w swojej pracy wspierają twórców oraz realizują projekty kulturalne.
Na spotkanie z działaczami kultury w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego przybył Dyrektor Gabinetu Marszałka Kazimierz Rokita z gratulacjami i listami pochwalnymi dla dyrektorów ośrodków kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Leszka Króla, Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu Teresy Piątek, Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie Andrzeja Kindrata, Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga Jana Krupińskiego, Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Sieniawie Bronisława Kisiela, Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy Małgorzaty Giża-Drozd, Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci Ryszarda Hanejko, Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie Stanisława Myśliwego, Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju Janusza Urbana, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworniku Polskim Marii Pieniążek, Trynieckiego Centrum Kultury Henryka Chruściela, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie Wojciecha Świzdora, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Mariana Bobeckiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie Zbigniewa Brudka. Władze samorządowe reprezentowali: Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego Krzysztof Szpyt, Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa, Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczów Adam Margraf, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Janusz Mazurek, Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz, Wójt Gminy Wielkie Oczy Tomasz Lorenc oraz Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka z Przewodniczącym Rady Gminy Stary Dzików Stanisławem Zającem.
Wójt Gminy Stary Dzików Pani Barbara Małecka wyróżniła listem gratulacyjnym mieszkańców naszej gminy zasłużonych działaczy kultury i sportu, lokalnych artystów, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem upiększają nam codzienne życie, promują tradycje i kulturę regionu. Wyróżnieni: Aniela Mrówka – przewodnicząca zespołu „Stokrotki” z Cewkowa Woli, Danuta Nieckarz – przewodnicząca zespołu „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, Janina Osetek – przewodnicząca KGW w Moszczanicy, Anna Kolasa – była wieloletnia przewodnicząca KGW z Ułazowa, Agata Goraj – była przewodnicząca zespołu „Wrzos” z Nowego Dzikowa, Maria Horajska – poetka, wieloletnia działaczka KGW, założycielka i pierwsza przewodnicząca KGW w Nowym Dzikowie, Julia Jędruchów z Cewkowa – nauczycielka o szerokim wachlarzu zainteresowań, od serwetek i makatek po wiersze o tematyce sielskiej, Komendantka Hufca ZHP Stary Dzików, Józef Ozimek – Prezes Klubu Sportowego „Victoria” Stary Dzików, Adam Tracz – Prezes Klubu Sportowego „Czerwoni” Cewków oraz Bogdan Ozimek – nauczyciel wychowania fizycznego i plastyki, założyciel i wieloletni opiekun ciągle odmładzającej się grupy tanecznej. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów listy gratulacyjne otrzymali działacze z terenu gminy Cieszanów: Tomasz Róg, Bronisław Stępień, Maria Szczerbiwilk, Alicja Pałczyńska i Zygmunt Niedzielski. Listy wręczył Zastępca Burmistrza Janusz Mazurek. W imieniu wszystkich wyróżnionych podziękował dyrektor PCK w Lubaczowie Marian Bobecki.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci z klas 1-3 z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie z programem z okazji Dnia Matki przygotowane przez Panie Elżbietę Syryło, Irenę Probola i Marię Buczko. Po nich swój dorobek prezentowali: Grupa taneczna, której opiekunem jest Bogdan Ozimek, laureaci konkursu piosenki „Śpiewać każdy może” Dagmara Buksak, Justyna Gacek i Karolina Antonik oraz Lidia Sadlej, grupa taneczna z Zespołu Szkół w Cewkowie, zespół śpiewaczy „DZIKOWIANIE” ze Starego Dzikowa, zespół „WRZOS” z Nowego Dzikowa oraz kapela podwórkowa „PAWLAKI” z Lubaczowa.
Na placu GOK wystawiono rękodzieła twórców ludowych z naszej gminy oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Cewkowie. Prace swoje eksponowali: Pani Genowefa Sołtys z Cewkowa, która wykonuje kwiaty z bibuły, krepiny, sizalu i włóczki a także obrazy wykonane haftem krzyżykowym, Pani Urszula Zając ze Starego Dzikowa tworzy przepiękne obrazy z barwionej skóry szydełkuje i haftuje, Pani Halina Nieckarz ze Starego Dzikowa wyszywa obrazy, haftuje serwety, robi swetry i pulowery na drutach. Podziwiano również prace Agnieszki Dobosz oraz Mariusza Chodzińskiego z Lubaczowa – są to kwiaty z bibuły bardzo przypominające oryginalne.
Na święto działaczy kultury przyjechała również trzyosobowa delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Jasenov na Słowacji ze Starostą Janem Katkovcinem oraz Wójt Gminy Obsza Andrzej Placek wraz z Dyrektorem Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy Bożeną Bednarczuk.

Uroczystość zorganizowali:
- Wójt Gminy Stary Dzików,
- Centrum Kulturalne w Przemyślu,
- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
.
Dzieci z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie przedstawiają program z okazji Dnia Matki
Zaproszeni goście - na pierwszym planie delegacja ze Słowacji
Zaproszeni goście - działacze kultury
Występ starszej grupy dzieci z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Leszek Król otwiera uroczystość
Organizatorzy - Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka i Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adam Halwa
Przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego - Dyrektor Gabinetu Marszałka Kazimierz Rokita
List gratulacyjny od Marszałka otrzymuje Dyrektor GOK w Starym Dzikowie
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie Zbigniew Brudek
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworniku Polskim Maria Pieniążek
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie Stanisław Myśliwy
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju Janusz Urban
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie Andrzej Kindrat
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie Wojciech Świzdor
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu Teresa Piątek
List gratulacyjny otrzymuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci Ryszard Hanejko
W imieniu Starosty Lubaczowskiego życzenia działaczom kultury składa Wicestarosta Krzysztof Szpyt
List gratulacyjny od Wójta Gminy Stary Dzików otrzymuje Maria Horajska
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Adam Tracz
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Julia Jędruchów
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Bogdan Ozimek
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Józef Ozimek
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Janina Osetek
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Anna Kolasa
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Danuta Nieckarz
List gratulacyjny od Wójta otrzymuje Aniela Mrówka
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Janusz Mazurek wręcza listy gratulacyjne dla działaczy kultury ze swego terenu
List gratulacyjny otrzymuje Bronisław Stępień, działacz kultury z Cieszanowa, autor śpiewnika - zbioru pieśni i piosenek ludowych
List gratulacyjny otrzymuje Maria Szczerbiwilk, działaczka Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Cieszanów
List gratulacyjny otrzymuje Zygmunt Niedzielski, akustyk z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
W imieniu wyróżnionych za słowa uznania i gratulacje podziękował Marian Bobecki, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie
Jan Katkovcin - Starosta (odpowiednik wójta) gminy Jasenov na Słowacji
Grupa taneczna Bogdana Ozimka ze Starego Dzikowa
Grupa taneczna z Zespołu Szkół w Cewkowie pod kierunkiem Janiny Szkody
Konferansjer Edyta Panek
Laureaci konkursu "Śpiewać każdy może": Dagmara Buksak,...
...Karolina Antonik (z lewej) i Justyna Gacek...
...oraz Lidia Sadlej
Zespół "Dzikowianie" - od lewej: Zofia Nieckarz, Helena Nieckarz, Danuta Nieckarz, Anna Fil i Janina Skrzypiec
Zespół "Wrzos" - od lewej: Maria Horajska, Bogusława Kwiatkowska, Maria Winiarska, Urszula Kwiatkowska, Aniela Ozimek, Maria Morawska i Maria Zając
Kapela "Pawlaki" z Lubaczowa
Prowadząca uroczystość Edyta Panek i Dyrektor GOK Leszek Król
Rękodzieło Agnieszki Dobosz i Mariusza Chodzińskiego z Lubaczowa
Prace Haliny Nieckarz ze Starego Dzikowa
Prace Urszuli Zając ze Starego Dzikowa
Pamiątka komunijna autorstwa Urszuli Zając
Twórczość uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie
Prace uczniów ZS w Cewkowie
Rękodzieło uczniów ZS w Cewkowie
Wystawa rękodzieła
Wystawa
Wystawa
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska