Gminno-Parafialne Święto Plonów, Stary Dzików, 21.08.2011

W słoneczną niedzielę 21 sierpnia 2011r. w Starym Dzikowie odbyło się Gminno-Parafialne Święto Plonów. Dożynkowy korowód ze starostami dożynek (Dorota Sadlej i Adam Joniec ze Starego Dzikowa), pocztami sztandarowymi Gminy Stary Dzików, Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, OSP Stary Dzików, OSP Ułazów, OSP Moszczanica i Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleszycach, delegacjami wieńcowymi Klubu Seniora, Zespołów Śpiewaczych „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa i „Wrzos” z Nowego Dzikowa, KGW Ułazów, KGW Moszczanica, KGW Cewków Wola i Legionu Maryjnego oraz zaproszonymi gośćmi przeszedł spod Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego w Starym Dzikowie. Mszę św. w intencji rolników prowadził ks. wikariusz Wiesław Knap. Podczas mszy zostały poświęcone płody tegorocznych zbiorów i wieńce dożynkowe.
Następnie korowód na czele z orkiestrą dętą z Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy przemaszerował na plac szkolny, gdzie na scenie nastąpiło uroczyste przekazanie darów i chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów od starostów dożynek na ręce Wójta Gminy Barbary Małeckiej. Chleb dożynkowy na ręce Wójta Gminy przekazał także Burmistrz zaprzyjaźnionej gminy Niemirów na Ukrainie Mikołaj Biesaga.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna z udziałem orkiestry z Obszy i zespołów śpiewaczych z naszej gminy. Wystąpiły również dzieci i młodzież z Moszczanicy oraz ze Starego i Nowego Dzikowa. W przerwach między występami grał zespół muzyczny „Serwer” z Cewkowa. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy zespole „Ex-AZJA” z Zamościa.
Wszyscy zebrani na dożynkach mogli posilić się darmową grochówką i „napojem chłodzącym” ufundowanymi przez Wójta Gminy.
Program prowadzili: Zuzanna Ozimek i Leszek Król.
Przemarsz korowodu dożynkowego do kościoła
Uroczysta msza święta
Ks. Wiesław Knap
Poświęcenie plonów i wieńców
Przemarsz na plac szkolny
Prowadzący Leszek Król i Zuzanna Ozimek
Starostowie dożynek przekazują dary Wójtowi Gminy
Mikołaj Biesaga przekazuje Wójtowi Gminy chleb z Ukrainy
Powitanie uczestników dożynek przez Wójta Gminy
Uczestnicy dożynek, na pierwszym planie zespół KGW Ułazów
Zespół "Serwer"
Orkiestra dęta z Obszy
Grupa taneczna ze Starego Dzikowa
Występ Dawida Króla
Wójt Gminy z zespołem "Dzikowianie"
Siostry Ozimek z Nowego Dzikowa
Zespół KGW Ułazów
Zespół "Wrzos" z Nowego Dzikowa
Młodzież z Cewkowa
Zespół KGW Moszczanica
Grupa taneczna z Moszczanicy
Aniela Mrówka z Cewkowa
Wieńce dożynkowe
Wieńce dożynkowe
Wieńce dożynkowe
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska