Uroczystość patriotyczno-religijna, Stary Dzików, 15.09.2011

W dniu 15 września 2011r. z inicjatywy Wójta Gminy Stary Dzików, Proboszcza Parafii w Starym Dzikowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna w hołdzie poległym Obrońcom Ojczyzny. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szkoły w Starym Dzikowie.

Zaproszeni goście, poczty sztandarowe, uczniowie Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, nauczyciele, delegacje zakładów pracy z ternu gminy, radni gminni, kombatanci, harcerze, przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie wzięli udział w mszy świętej koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii w Starym Dzikowie ks. Piotra Podbornego oraz Proboszcza Parafii w Cewkowie ks. Grzegorza Stankiewicza w intencji bohaterskich Obrońców Ojczyzny.
Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu komunalnym przy mogiłach Bohaterskich Żołnierzy poległych podczas walk obronnych na terenie naszej gminy. Zebrani oddali im hołd poprzez przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego apel poległych, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy ognia pamięci.
W sposób szczególny pamięć Żołnierzy września ’39 uczcili uczniowie Zespołu Szkół w Starym Dzikowie składając własnoręcznie wykonane wiązanki i wieńce.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tej uroczystości.
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć:
- delegacji Miasta i Gminy Oleszyce na czele z zastępcą Burmistrza panem Robertem Brudniakiem,
- dyrektorowi szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach pani Elżbiecie Kuras wraz z pocztem sztandarowym,
- prezesowi oddziału Związku Kombatantów RP i BWP w Oleszycach panu Józefowi Rokoszowi wraz z pocztem sztandarowym,
- komendantowi Hufca ZHP w Starym Dzikowie pani Julii Jędruchów wraz z pocztem sztandarowym,
- pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
- delegacji organizacji społeczno-wychowawczej „Strzelec” działającej przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie na czele z zastępcą komendanta panią Jolantą Dral,
- pocztowi sztandarowemu OSP w Starym Dzikowie,
- pocztowi sztandarowemu Gminy Stary Dzików,
- delegacji Banku Spółdzielczego w Starym Dzikowie na czele z dyrektorem panem Stanisławem Gorajem,
- Radnym Gminy Stary Dzików,
- Proboszczowi Parafii w Cewkowie ks. Grzegorzowi Stankiewiczowi
- młodzieży i opiekunom, pani Joannie Krzeszowiec i panu Tadeuszowi Gochowi za przygotowanie głębokiej w treści i stojącej na wysokim poziomie artystycznym akademii.

Uroczystość ta spełnia bardzo ważną rolę w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia. Dzięki takim inicjatywom słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” nabierają pełniejszego i głębszego wymiaru.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska