I Turniej Gmin LGD "RZL", Stary Dzików, 25.09.2011

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zorganizowała I Turniej Gmin dla reprezentacji Gminy Lubaczów, Miasta i Gminy Oleszyce oraz Gminy Stary Dzików.
I Turniej Gmin z obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” miał miejsce 25 września 2011 na stadionie sportowym w Starym Dzikowie. Nadrzędnym celem imprezy było pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR oraz budowania kapitału społecznego na tym obszarze, prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR. LGD było organizatorem imprezy oraz poniosło całkowity koszt organizacji. Wydarzenie zgromadziło ok. 300 kibiców. Niestety, w Turnieju nie wzięła udziału reprezentacja Gminy Oleszyce, skutkiem czego turniej tym razem przerodził się w pojedynek Gmin Stary Dzików i Lubaczów. Z uzyskanych informacji wiemy, że Gmina Oleszyce miała ogromne problemy z wystawieniem reprezentacji, z uwagi na obowiązki służbowe członków ekipy oraz zbieżność terminu imprezy z innymi, wcześniej planowanymi. Jednocześnie uzyskaliśmy zapewnienie o tym, że reprezentacja Gminy Oleszyce będzie uczestniczyć w kolejnych edycjach imprezy, jak również zaangażuje się w ich organizację.
Turniej rozpoczął się o godz. 14.00 na stadionie w Starym Dzikowie. Po prezentacji ekip obu uczestniczących gmin, Prezes LGD Pan Jan Gancarz poinformował zebranych, uczestników i kibiców, że organizacja imprezy możliwa była dzięki środkom finansowym pozyskanym z PROW 2007-2013.
Pierwszą konkurencją drużynową była siatkówka drużyn mieszanych. Reprezentacja Gminy Lubaczów dość łatwo pokonała team Starego Dzikowa 3:0 w setach.
W kolejnej konkurencji – wieloboju wójtów zmierzyli się z-cy wójtów Starego Dzikowa i Lubaczowa. W ogólnym bilansie (strącanie puszek, bieg z piłką tenisową, skok w dal z miejsca) zwyciężył Pan Bogusław Gilarski (Stary Dzików) pokonując Pana Krzysztofa Kozioła (Lubaczów).
Mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami obu gmin dostarczył najwięcej emocji. Damsko-męskie reprezentacje gmin walczyły z ogromnym zaangażowaniem, dodatkowo motywowane przez publiczność. Zwyciężyła drużyna Gminy Lubaczów. Po meczu przeprowadzono turniej rzutów karnych, jako dodatkową atrakcję i podziękowanie za doping dla kibiców. Reprezentacje uzgodniły, że wynik turnieju nie będzie wliczany w końcowy rezultat zmagań na boisku.
Turniej przewodniczących rad gmin polegał na przerąbaniu siekierą surowego pieńka o średnicy ok. 20 cm. Następnie bohaterowie konkurencji odbyli przejazd na taczkach popychanych przez kolegów radnych gminnych. Zwycięzcą konkurencji został Pan Roman Cozac – przewodniczący Rady Gminy Lubaczów.
Ostatnią sportową konkurencją był pojedynek siłaczy. Jego uczestnicy mieli wzorem strong-manów przetoczyć przez połowę długości stadionu ogromną oponę traktorową, zaś wrócić na miejsce startu tocząc patykiem rafkę rowerową, naśladując już niemal zapomnianą zabawę dziecięcą. Konkurencję wygrał reprezentant Gminy Lubaczów – Pan Jerzy Gancarz.
W przerwach pomiędzy konkurencjami spikerzy podawali informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zachęcali potencjalnych beneficjentów do korzystania ze środków finansowych w ramach naborów organizowanych przez LGD, jak również informowali o projektach, które już uzyskały dofinansowanie. Przez cały czas trwania Turnieju czynne było stoisko informacyjne LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, gdzie można było otrzymać bieżące informacje i materiały dotyczące wspomnianych zagadnień. Czynna była „kuchnia polowa”, która przygotowała bezpłatne posiłki dla uczestników turnieju. Można było zjeść wspaniałą grochówkę, kiełbaskę z grilla, zaspokoić pragnienie kawą lub wodą mineralną.
Zanim prowadzący imprezę – prezes LGD, Pan Jan Gancarz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Leszek Król przystąpili do ogłaszania wyników rywalizacji i wręczania nagród, przeprowadzono krótki konkurs wiedzy o PROW pomiędzy wytypowanymi członkami obu reprezentacji. Wiedza uczestników konkursu okazała się na tak dobrym poziomie, że postanowiono przyznać dwie dodatkowe, równorzędne nagrody obu reprezentacjom.
Podsumowując imprezę, Prezes LGD Pan Jan Gancarz wyraził nadzieję, że formuła turnieju zostanie równie życzliwie potraktowana w kolejnych edycjach i można mieć nadzieję, że na trwałe wpisze się we wzajemne kontakty pomiędzy gminami z obszaru LGD oraz w kalendarz znaczących wydarzeń na Ziemi Lubaczowskiej. Jednocześnie wyraził podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za przygotowanie obiektu zmagań sportowych – stadionu w Starym Dzikowie. Ponadto powtórzył informację o tym, że zorganizowanie Turnieju Gmin możliwe było dzięki środkom finansowym z PROW 2007-2013 pozyskanym przez Lokalną Grupę Działania.
W swoim krótkim końcowym wystąpieniu, z-ca wójta Gminy Stary Dzików Pan Bogusław Gilarski podziękował Lokalnej Grupie Działania za cenną inicjatywę zorganizowania turnieju oraz zażartował, że w kolejnej edycji turnieju przyszły gospodarz – Gmina Lubaczów - powinna wykazać się podobną kurtuazją i pozwolić zwyciężyć gościom.
Po wręczeniu nagród i dyplomów dla uczestników Turnieju, rozpoczęła się zabawa taneczna, którą z własnej inicjatywy dla sportowców i kibiców zorganizował GOK w Starym Dzikowie.

Tekst: www.lgd-rzl.pl
Zdjęcia: UG i GOK w Starym Dzikowie
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska