20-lecie Zespołu Śpiewaczego "Dzikowianie", Stary Dzików, 12.11.2011

W sobotę 12 listopada 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia działalności artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Pani Barbara Małecka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Leszek Król, Proboszcz parafii w Starym Dzikowie ks. Piotr Podborny, Dyrektor Banku Spółdzielczego Stanisław Goraj, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zając, Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie Kazimiera Tracz, nauczyciel ZS Bogdan Ozimek, radni gminy a także zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze: „Wrzos” z Nowego Dzikowa, zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z Moszczanicy, Cewkowa Woli i Ułazowa oraz zespół z Rożniatowa z gminy Zarzecze w powiecie przeworskim.
Część oficjalna rozpoczęła się od powitania gości przez Dyrektora GOK pana Leszka Króla, który przybliżył historię powstania zespołu oraz złożył gorące podziękowania paniom z zespołu. Wójt Gminy Stary Dzików pani Barbara Małecka życzyła sukcesów w kontynuacji przekazywania tradycji ludowych, wręczyła również wygrawerowane pamiątkowe tabliczki oraz listy gratulacyjne dla wszystkich członkiń zespołu „Dzikowianie”.
Następnie zaproszeni goście składając gratulacje, kwiaty i upominki wyrazili głębokie uznanie i wdzięczność za pracę artystyczną, zaangażowanie w rozwój kultury, kontynuację regionalnych tradycji pieśni i obrzędów ludowych oraz za trud włożony w tworzenie wspólnego dobra. Życzyli wielu osiągnięć i sukcesów w dalszej pracy artystycznej oraz wytrwałości w przekazywaniu tej pięknej tradycji młodym pokoleniom.
Kierownik zespołu Pani Danuta Nieckarz ze wzruszeniem wspominała początki jego działalności i w skrócie je przedstawiła. Za 20-letnią działalność w zespole gratulacje otrzymały: Danuta Nieckarz, Maria Ozimek, Helena Nieckarz, Danuta Majewska, Janina Skrzypiec, Zofia Nieckarz, Krystyna Witko, Lucyna Ozimek i Anda Ozimek.
W biesiadnym nastroju goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili przy akompaniamencie muzyki przygotowanej przez członków zespołu muzycznego. Wspomnienia, wzruszenia oraz wyśmienity humor towarzyszyły uczestnikom tego wspaniałego jubileuszu przez długi wieczór.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska