Misją naszego urzędu jest stworzenie atmosfery dobrej współpracy z Klientem, w której Urząd jest dla Klientów, a nie Klienci dla Urzędu, przy jednoczesnym świadczeniu usług zgodnie z obowiązującym prawem. Osiągamy to w wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska