Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, luty 2012

W dniu 23.02.2012 r. komisja konkursowa w składzie:
1. Elżbieta Syryło
2. Elżbieta Zając
3. Maria Jabłońska
4. Irena Probola
5. Zuzanna Ozimek
6. Bogdan Ozimek
7. Marek Buczko
powołana przez Wójta Gminy Stary Dzików dokonała oceny prac plastycznych złożonych w ramach etapu gminnego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” organizowanego przez Komendę Główną PSP przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnych, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na grupy:
- młodsza (6-8 lat)
- średnia (9-12 lat)
- starsza (13-16 lat)

Wyniki konkursu:
Laureaci: Emilia Goraj, Martyna Mrówka, Gabriela Winiarz, Klaudia Skali, Krystian Rozmus, Martyna Krzyszowicz, Kamil Barszcz, Sylwia Witko, Natalia Zwolińska, Gabriela Ozimek, Karolina Rembisz, Ewelina Leńczuk, Katarzyna Brzyska, Aleksandra Nieckarz, Magdalena Leńczuk, Agnieszka Szczepanek.

Prace laureatów zostały przekazane do oceny na etap powiatowy.
Magda Leńczuk
Natalia Zwolińska
Martyna Mrówka
Katarzyna Brzyska
Aleksandra Nieckarz
Karolina Rembisz
Gabriela Ozimek
Sylwia Witko
Ewelina Leńczuk
Kamil Barszcz
Krystian Rozmus
Agnieszka Szczepanek
Klaudia Skali
Martyna Krzyszowicz
Gabriela Winiarz
Emilia Goraj
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska