Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 16.03.2012

W piątek 16 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - Edmund Nieckarz.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Jan Wach – Przewodniczący
2. Tadeusz Jabłoński – Sekretarz
3. Jerzy Wenek – Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych, stwierdziła że kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. miejsce: Hubert Tabor - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
2. miejsce: Paulina Tracz - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
3. miejsce: Karolina Stachów - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
4. miejsce: Grzegorz Sadlej - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
5. miejsce: Paweł Krzeszowicz - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. miejsce: Ewa Czyż - Gimnazjum w Cewkowie
2. miejsce: Patrycja Różańska - Gimnazjum w Cewkowie
3. miejsce: Damian Trybuszek - Gimnazjum w Cewkowie
4. miejsce: Monika Grzebiennik - Gimnazjum w Starym Dzikowie
5. miejsce: Lidia Ozimek - Gimnazjum w Starym Dzikowie
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc - nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.
Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Zdjęcia: Leszek Król
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska