Warsztaty tworzenia palmy wielkanocnej, 31.03.2012

Palma jest symbolem Niedzieli Palmowej, z którą wiąże się zwyczaj jej święcenia. Celem naszych warsztatów było zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie oraz zachowanie tradycji i przekazywanie kulturowego dziedzictwa ludowego. Podczas zajęć uczestnicy poznają technikę wyplatania palmy. Sprowadzone potrzebne do tego materiały (wierzbowe bazie, trzcinę, gałązki tui, bukszpanu, barwinku, wrzosu) oplata się na całej długości rdzenia drzewka zielonymi gałązkami, następnie przystraja papierowymi kwiatkami z bibuły i krepiny oraz kolorowymi wstążkami. Panie z Klubu Seniora oraz zespołów śpiewaczych wcześniej wykonały kwiaty potrzebne do przystrojenia palmy.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Wszyscy uczestnicy warsztatów, czyli dzieci i dorośli byli zadowoleni z efektów pracy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za serdeczną współpracę, która wprowadziła nas wszystkich w przedświąteczną atmosferę.

Tekst: Dawid Król
Zdjęcia: Marta Kisała-Bednarz, Leszek Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska