Strona główna -> ANKIETA

Ankieta

Szanowni Państwo, opinie naszych interesantów o funkcjonowaniu Urzędu są bardzo ważnym źródłem informacji o zadowoleniu państwa z naszej pracy i posłużą do podnoszenia jej jakości. Uprzejmie proszę więc o uczestnictwo w ankiecie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ankieta została opracowana w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2000.

Barbara Małecka 
Wójt Gminy 

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
powyżej 66 lat

 3. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto

 4. Jak często przebywa Pan/Pani w Urzędzie w celu załatwienia spraw wymagających decyzji lub pośrednictwa Urzędu?
kilka razy w miesiącu
raz na miesiąc
kilka razy w roku
raz na rok
raz na kilka lat
w zależności od potrzeb

5. Jak ocenia Pan/Pani dostępność miejsc na parkingu przed budynkiem Urzędu?
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
zła
bardzo zła
nie korzystam z parkingu

6. Czy Pana/Pani zdaniem umieszczone w budynku Urzędu tablice i wywieszki informacyjne oraz oznakowanie pomieszczeń są wystarczające?
tak
nie, dlaczego:
nie mam zdania

7. Jak ocenia Pan/Pani sposób i jakość udzielania informacji oraz realizowanych usług przez pracowników urzędu?
bardzo dobrze
dobrze
raczej źle
źle
nie mam zdania

8. W którym wydziale, jednostce organizacyjnej urzędu załatwiał Pan/Pani ostatnio swoje sprawy?

9. Jak ocenia pan/pani jakość obsługi w tym wydziale?
bardzo dobra
dobra
przeciętna
zła
bardzo zła

10. Jak długo oczekiwał Pan/Pani na przyjęcie przez pracownika?
krócej niż 5 minut
od 5 do 15 minut
od 15 do 30 minut
dłużej niż 30 minut

11. Na jakie trudności napotkała/ł Pan/Pani podczas załatwiania sprawy:
nie spotkałem/łam się z trudnościami
poproszono mnie o kontakt w innym terminie
nie uzyskałem/łam żadnych informacji
otrzymałem/łam błędne informacje
zostałem/łam skierowany do niewłaściwej osoby
inne, jakie:

12. Jak ocenia Pan/Pani jakość otrzymanej usługi?
Uprzejmość i życzliwość
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
zła
bardzo zła

Sprawna i szybka obsługa
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
zła
bardzo zła

Kompetencja i fachowość
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
zła
bardzo zła

Wyczerpująca informacja
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
zła
bardzo zła

13. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Urzędzie? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
zmiana godzin pracy, proponowane:
zmiana sposobu informacji
poprawa terminowości załatwianych spraw
podniesienie poziomu wykształcenia pracowników
podniesienie kultury osobistej pracowników

14. Jakie zmiany wprowadził/a by Pan/Pani aby polepszyć jakości usług świadczonych przez Urząd? 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska