Msza grekokatolicka w cerkwi, Stary Dzików, 01.05.2012

1-go maja 2012 roku o godzinie 12.00 w opuszczonej Cerkwi pod wezwaniem Św. Dymitra w Starym Dzikowie odbyła się msza grekokatolicka, upamiętniająca mającą miejsce 65 lat temu akcję przesiedleńczą pod kryptonimem „Wisła”. W nabożeństwie uczestniczyli potomkowie repatriantów z 1947 roku zamieszkujących przed przesiedleniami Stary Dzików i okoliczne wsie, którzy przyjechali z Warszawy, Przemyśla i Szczecinka.
Upamiętnienie akcji przesiedleńczych jest dla diaspory ukraińskiej ważne nie tylko z powodu świadomości tożsamości narodowej, ale i wspólnych losów Polaków i Ukraińców na przestrzeni wieków.
Kapłani sprawujący posługę podczas tego nabożeństwa:
- ks. Jan Wajkosz, dziekan olsztyński,
- ks. Paweł Dobrzański, wikariusz w katedrze grekokatolickiej we Wrocławiu,
- ks. mitrat Jan Pipka, proboszcz w Krynicy Górskiej,
- ks. Jan Tarapacki, proboszcz grekokatolickiej parafii Lubaczów-Hrebenne.
W 1938 r. Stary Dzików liczył sobie 2550 mieszkańców, w tym 1361 narodowości ukraińskiej. Po wojnie, w wyniku przesiedleń parafia grekokatolicka przestała istnieć. Opuszczona cerkiew została około 1950 r. zdewastowana. Przez kilka lat była wykorzystywana jako magazyn Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, później przez wiele lat stała nieużytkowana. W 2007 roku reżyser Andrzej Wajda kręcił tu sceny do filmu „Katyń”.
Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół Greko-katolicki) zwyczajowo jest nazywany Kościołem unickim (od Unii brzeskiej). Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski obrządek liturgiczny.

Tekst i zdjęcia: Dawid Król
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska