Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych, Kańczuga, 13.05.2012

W niedzielę 13 maja 2012 r. w Kańczudze odbył się Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do 46. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który jest najbardziej prestiżową imprezą folklorystyczną w kraju. Regionalny Przegląd to impreza plenerowa odbywająca się na przemian w Kańczudze i w Dubiecku. Przegląd miał charakter konkursu, w którym wzięły udział kapele ludowe, soliści i instrumentaliści, zespoły śpiewacze i soliści śpiewający oraz dzieci i młodzież w kategorii „Duży – Mały”, które prezentują tradycje instrumentalne i wokalne przejęte od swoich mistrzów. Organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Uczestnikami byli wykonawcy z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i jarosławskiego. Gminę Stary Dzików reprezentowały: Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, Zespół Śpiewaczy z Ułazowa i solistki: Pani Danuta Nieckarz ze Starego Dzikowa, Pani Maria Horajska z Nowego Dzikowa i Pani Aniela Mrówka z Cewkowa.
Powołane przez organizatorów jury, w osobach Jerzy Dydnia – muzyk, folklorysta, dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf, Andrzej Osmyk – muzyk, oceniało typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji. Po przesłuchaniu 25 zespołów i solistów przyznano nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikacje do udziału w festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
W kategorii kapel ludowych najwyższą nagrodę przyznano Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej, gm. Tryńcza, w kategorii zespołów śpiewaczych – Grupie Śpiewaczej z Wyszatyc, gm. Żurawica, w kategorii soliści – śpiewacy I miejsce przyznano Pani Zofii Sokół z Gniewczyny Trynieckiej. Zaszczytne II miejsce w tej kategorii zdobyła Pani Danuta Nieckarz ze Starego Dzikowa oraz wyróżnienie otrzymała Pani Maria Horajska z Nowego Dzikowa.
Jury podkreśliło wysoki i wyrównany poziom w kategorii zespołów śpiewaczych bez akompaniamentu, podkreśliło troskę zespołów o zachowanie lokalnej oryginalności strojów ludowych, życząc tym samym dalszego zapału w podtrzymywaniu tożsamości narodowej i lokalnej tradycji.

Tekst i zdjęcia: Marta Kisała-Bednarz
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska