Gminne Święto Plonów, Ułazów, 09.09.2012

W niedzielę 9 września 2012 r. w Ułazowie odbyło się Gminne Święto Plonów. Dożynkowy korowód ze starostami gminnymi dożynek (Elżbieta Winiarz i Czesław Kida z Ułazowa), pocztami sztandarowymi Zespołu Szkół w Starym Dzikowie, Gminy Stary Dzików, OSP Stary Dzików, OSP Ułazów i Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleszycach, delegacjami wieńcowymi Klubu Seniora, Zespołów Śpiewaczych „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa i „Wrzos” z Nowego Dzikowa, KGW Ułazów, KGW Moszczanica, KGW Cewków Wola i Legionu Maryjnego oraz zaproszonymi gośćmi przeszedł spod Świetlicy Wiejskiej do kościoła pw. św. Dymitra w Ułazowie. Mszę św. w intencji rolników prowadził ks. Jerzy Truś, który podczas mszy poświęcił płody tegorocznych zbiorów i wieńce dożynkowe. Następnie uroczyście przekazano dary i chleb upieczony z tegorocznych zbiorów od gminnych starostów dożynek oraz delegacji poszczególnych miejscowości z terenu Gminy tj. sołtys wsi Stary Dzików Tadeusz Grzebiennik w asyście żony Krystyny, sołtys wsi Cewków Jan Wach w asyście Przewodniczącej zespołu „Stokrotki” Anieli Mrówka, sołtys wsi Moszczanica Bronisław Osetek z żoną Janiną, sołtys wsi Ułazów Franciszek Pokrywka wraz z Krystyną Ziemianin i sołtys wsi Nowy Dzików Stanisław Sulikowski wraz z Marią Horajską na ręce Wójta Gminy Barbary Małeckiej.
Po mszy świętej korowód na czele z orkiestrą dętą z Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy przemaszerował na plac koło świetlicy.
Wójt Gminy Stary Dzików powitała wszystkich zebranych na uroczystości, podziękowała rolnikom za ich trud i ciężką pracę i zaprosiła na część artystyczną, którą prowadził Leszek Król i Edyta Panek. W części artystycznej jako pierwszy wystąpił zespół gospodarzy: KGW z Ułazowa a następnie zespoły śpiewacze z naszej gminy: „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, KGW z Ułazowa, Klub Seniora, „Stokrotki” z Cewkowa Woli, KGW z Moszczanicy, „Wrzos” z Nowego Dzikowa. Wystąpiła również Jessica Wrębiak z Nowego Dzikowa i Katarzyna Wojciechowska z Moszczanicy oraz Grupa Taneczna ze Starego Dzikowa przygotowana przez Bogdana Ozimka. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy zespole „MAXIC”.
Wszyscy zebrani na dożynkach mogli posilić się darmową grochówką ufundowaną przez Wójta Gminy przygotowaną przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie. Scena została udekorowana przez Bogdana Ozimka i mieszkańców wsi Ułazów. Duży wkład w przygotowanie dożynek włożyła Ochotnicza Straż Pożarna z Ułazowa.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska