Kompleksowe zgrywające ćwiczenia Obrony Cywilnej, Stary Dzików, 26.09.2012

W dniu 26 września 2012 r. na terenie gminy Stary Dzików przeprowadzono gminne kompleksowe ćwiczenie zgrywające Obrony Cywilnej nt. „Koordynacja i realizacja zadań ochrony ludności po wystąpieniu zagrożenia pożarowego, skutków huraganowych wiatrów i trąb powietrznych”.
Ćwiczenia przeprowadzono w dwóch etapach – teoretycznym – przeprowadzonym w Urzędzie Gminy i praktycznym – działania ratownicze i porządkowe w ramach ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Zespołu Szkół w Starym Dzikowie zagrożonego pożarem.
W ćwiczeniu brał udział Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Formacje Obrony Cywilnej, Ochotnicza Straż Pożarna ze Starego Dzikowa i Cewkowa, Policja oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i pracownicy ds. OC sąsiednich jednostek samorządowych – jako obserwatorzy ćwiczeń.

Tekst: Marek Buczko
Zdjęcia: Edyta Panek, Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska