XI Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 03.02.2013

Odbywający się w Starym Dzikowie Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”, jest okazją do prezentowania zespołów z Pogranicza Nadsańskiego.
Celem przeglądu jest pokazanie w formie widowiska ginących, a niekiedy dawno zapomnianych tradycji i zwyczajów, popularyzacja wartości kulturowych w społeczeństwie i zachowanie rodzimego folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. Stanowią o tym także warunki stawiane przez organizatorów uczestnikom konkursu.
W tegorocznym XI Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”, który odbył się 3 lutego 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie wzięło udział sześć zespołów, które zaprezentowały widowiska sięgające po wątki obyczajowe splecione z realiami życia wiejskiego zawierające wiele wartościowych treści kulturowych, pieśni, obrzędów i zwyczajów stanowiących dziedzictwo kulturowe wsi.
W tegorocznym przeglądzie uczestnicy zaprezentowały widowiska o następującej tematyce:
- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa Woli „Zarobkowe robienie wiązałek drewna na rozpałkę”.
- Zespół „Białoboczoki” z Białoboków „Puste noce – czuwanie przy zmarłym”.
- Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego „Śniadanie Wielkanocne”.
- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa „Wyskubki pierza”.
- Zespół KGW z Ułazowa „Młócenie cepami”.
- Zespół KGW z Zamchu „Pieczenie korowaja weselnego”.
Komisja artystyczna w składzie: Barbara Płocica, Jolanta Danak-Gajda, Andrzej Karczmarzewski po obejrzeniu 6 prezentacji postanowiła przyznać:
- Dwie równorzędne I nagrody: Zespołowi „Stokrotki” z Cewkowa Woli i puchar ufundowany przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego oraz Zespołowi „Białoboczoki” z Białoboków i puchar ufundowany przez Wójta Gminy Stary Dzików
- Dwie równorzędne II nagrody: Zespołowi „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa i Zespołowi KGW z Zamchu.
- Dwie równorzędne III nagrody: Zespołowi „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego oraz Zespołowi KGW z Ułazowa.
Jury ponadto postanowiło przyznać wyróżnienia dla osobowości scenicznych dla:
- Danuty Nieckarz z zespołu „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa.
- Anieli Mrówki z zespołu „Stokrotki” z Cewkowa.
- Zofii Marczak z zespołu KGW z Ułazowa.
- Nagrodę rzeczową – tablet – ufundowaną przez Biuro Usług Komputerowych „LECH-KOM” Lubaczów Jan i Maria Lechowicz otrzymuje Mateusz Ziemniak, najmłodszy aktor, a zarazem za pełną wyrazu grę aktorską.
Gościnnie wystąpiła Kapela Ludowa „Gacoki” z Gaci, Gimnazjalna Grupa Taneczna z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie oraz Paulina Tracz, Milena Małecka i Klaudia Cierpisz z ogniska muzycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.

Tekst: Edyta Panek
Zdjęcia: Zuzanna Ozimek
Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka otwiera Przegląd
Komisja konkursowa
Zespół „Stokrotki”...
...z Cewkowa Woli...
...w przedstawieniu...
...„Zarobkowe robienie wiązałek drewna na rozpałkę”
Publiczność
Zespół „Majdaniacy”...
...z Majdanu Sieniawskiego...
...w przedstawieniu...
...„Śniadanie Wielkanocne”
Zespół "Dzikowianie"...
...ze Starego Dzikowa...
...w przedstawieniu...
...„Wyskubki pierza”
Zespół "Białoboczoki"...
...z Białoboków...
...w przedstawieniu...
...„Puste noce – czuwanie przy zmarłym”
Publiczność
Zespół KGW...
...z Zamchu...
...w przedstawieniu...
...„Pieczenie korowaja weselnego”
Zespół KGW...
...z Ułazowa...
...w przedstawieniu...
...„Młócenie cepami”
Gimnazjalna Grupa Taneczna
Od lewej: Milena Małecka, Klaudia Cierpisz i Paulina Tracz z ogniska muzycznego
Kapela Ludowa „Gacoki” z Gaci
Członek jury Andrzej Karczmarzewski ocenia występy
Wójt Gminy wręcza dyplom za udział w Przeglądzie Anieli Mrówce z Cewkowa Woli,...
...Władysławie Wołowiec z Białoboków,...
...Danucie Nieckarz ze Starego Dzikowa,...
...Wandzie Działo z Majdanu Sieniawskiego,...
...Zofii Marczak z Ułazowa...
...i Wandzie Lis z Zamchu
Krystyna Trojanowska z Centrum Kulturalnego w Przemyślu ogłasza wyniki konkursu
Członek jury Barbara Płocica wręcza nagrodę indywidualną Anieli Mrówce
Andrzej Karczmarzewski wręcza nagrodę indywidualną Mateuszowi Ziemniakowi
Dyrektor GOK w Starym Dzikowie Leszek Król podsumowuje Przegląd
Podziękowania od Wójt Gminy dla organizatorów, uczestników i publiczności
Pamiątkowe wspólne zdjęcie organizatorów, komisji konkursowej, fundatorów nagród i kierowników zespołów
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska