VIII Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego, Stary Dzików, 16.03.2013

W sobotę 16 marca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie zorganizował VIII Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego. Zgodnie z regulaminem turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych: I kat. – do 14 lat, II kat. – 15-25 lat, III kat. – 26 lat i powyżej. Mecze rozgrywane były na czterech stołach jednocześnie w hali sportowej Zespołu Szkół w Starym Dzikowie.
W kategorii do lat 14 pierwsze miejsce zajął Hubert Tabor ze świetlicy w Cewkowie, drugie miejsce Fabian Nieckarz z Cewkowa, trzecie miejsce Antoni Żyła również świetlica Cewków.
W kategorii 15-25 lat, tak jak w ubiegłym roku, zwycięzcą został Maciej Syryło ze świetlicy w Starym Dzikowie, drugie miejsce Daniel Kasprzyk także ze Starego Dzikowa, trzecie miejsce zajął Bartłomiej Liweń z Cewkowa.
W kategorii 26 lat i powyżej zwycięzcą został Tadeusz Barszcz ze świetlicy w Cewkowie, drugie miejsce zajął Adam Tracz także z Cewkowa, trzecie miejsce przypadło dla Wiesława Kasprzyka ze Starego Dzikowa.
Nagrodzono także jedyną przedstawicielkę dziewcząt Alicję Tomaszczuk ze Starego Dzikowa.
Za pierwsze trzy miejsca zwycięzcy otrzymali medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Po turnieju wszyscy otrzymali ciepły posiłek i herbatę.
Wszystkim opiekunom świetlic oraz pracownikom szkoły dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu Turnieju.

Tekst: Stanisława Król
Zdjęcia: Anna Ziojła

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska