Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 19.03.2013

We wtorek 19 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie – Halina Król.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński – Przewodniczący
2. Leszek Król – Sekretarz
3. Jan Wach – Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowała do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Michał Różański
2. Bartłomiej Stachów
3. Dawid Szczybyło
4. Radosław Biały
II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Karolina Stachów
2. Klaudia Muciek
3. Kinga Padowska
4. Bartek Liweń
5. Wojciech Granisz
III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1. Dorota Grochowicz
2. Katarzyna Ozimek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Bartłomiej Stachów - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
2. Michał Różański - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
3. Radosław Biały - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
4. Dawid Szczybyło - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Karolina Stachów - Gimnazjum w Starym Dzikowie
2. Klaudia Muciek - Gimnazjum w Starym Dzikowie
3. Kinga Padowska - Gimnazjum w Starym Dzikowie
4. ex aequo Wojciech Granisz i Bartek Liweń - obaj Gimnazjum w Cewkowie
III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1. Dorota Grochowicz - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
2. Katarzyna Ozimek - Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowała Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka.
Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Zbigniew Broź

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska