Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Nowy Dzików, 16.06.2013

W niedzielę 16 czerwca 2013 r. w Nowym Dzikowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, do których zgłosiło się 5 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej grupy "A" i jedna grupy „C” z terenu Gminy Stary Dzików.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Ireneusz Trojnar w składzie: mł. bryg. Dariusz Stankiewicz - przewodniczący, st. kpt. Artur Ryba, asp. sztab. Robert Furgała, mł. asp. Tomasz Szmagara - członkowie.
Zawody rozegrane zostały w konkurencji:
- ćwiczenie bojowe.
Inne konkurencje zostały odwołane ze względu na stan placu zawodów (błoto, woda) - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo startujących przeprowadzono tylko jedną konkurencję.
Kolejność na podium przedstawia się następująco:
1. miejsce - OSP Stary Dzików
2. OSP Ułazów
3. OSP Cewków
W grupie „C” pierwsze miejsce zajęła drużyna żeńska z OSP Stary Dzików.
Wszystkie drużyny otrzymały statuetki oraz dyplomy, które wręczyli Wójt Gminy Barbara Małecka i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Starym Dzikowie Jan Wach.
Wyróżniającym się strażakom z terenu Gminy Stary Dzików zostały wręczone odznaczenia.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Edyta Panek, Zbigniew Broź

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska