„Budowa wiejskich parków sportowo-rekreacyjnych w m. Nowy Dzików, Moszczanica i Ułazów zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików”

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Budowa wiejskich parków sportowo-rekreacyjnych w m. Nowy Dzików, Moszczanica i Ułazów zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 616.752,22
Dofinansowanie
377.844,00
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 13.06.2011 r.
Zakończenie 07.10.2011 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej miejscowości poprzez budowę obiektów sportowych i placów zabaw.

W ramach projektu wybudowano i wyposażono boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz place zabaw w m. Nowy Dzików, Moszczanica i Ułazów.
Projekt dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Moszczanica
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Nowy Dzików
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska