Strona główna -> GALERIE -> Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cewkowie

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cewkowie

 

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cewkowie
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 172.036,53
Dofinansowanie
80.000,00
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 14.09.2011 r.
Zakończenie 30.11.2011 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

W ramach prac remontowych wykonano:
- nową nawierzchnię w sali gimnastycznej,
- malowanie ścian,
- wymianę punktów świetlnych,
- wymianę drzwi,
- montaż stałego wyposażenia (bramki, kosze, drabinki).
Projekt dofinansowany środkami z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska