"Budowa łącznika komunikacyjnego, wymiana pokrycia w części dydaktycznej "starej szkoły" z dociepleniem poddasza oraz przebudowa sali sportowej w Starym Dzikowie"

 

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Budowa łącznika komunikacyjnego, wymiana pokrycia w części dydaktycznej "starej szkoły" z dociepleniem poddasza oraz przebudowa sali sportowej – Stary Dzików
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 890.995,89
Dofinansowanie
164.560,65
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 05.09.2011 r.
Zakończenie 22.12.2011 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Inwestycja polegała na wykonaniu łącznika pomiędzy dwoma budynkami Zespołu Szkół, który został wykonany w konstrukcji żelbetowej ze ścianami murowanymi i konstrukcji dachu drewnianej, krytej blachą powlekaną. Obiekt parterowy wyniesiony ponad teren na słupach żelbetowych.
Została zmieniona konstrukcja dachu i wymieniono pokrycie, na części dydaktycznej zostały przedłużone krokwie, nad salą sportową został rozebrany istniejący dach o konstrukcji drewnianej i w jego miejsce zamontowano dźwigary stalowe, na których wykonano stropodach z płyt warstwowych. Ze względu na zmianę konstrukcji dachu zostały wzmocnione fundamenty i częściowo ściany oraz wykonano nowy wieniec na budynku sali sportowej. Docieplono strop nad częścią dydaktyczną.
Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu GIS – System Zielonych Inwestycji
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska