"Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików"


Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 3.517.219,23
Dofinansowanie
pożyczka - 922.109,03
dotacja - 1.176.190,00
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 09.07.2012 r.
Zakończenie 30.08.2013 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Przedsięwzięcie polegało na termomodernizacji budynków oświatowych i użyteczności publicznej, tj.:
1. Budynek Zespołu Szkół w Cewkowie,
2. Budynek Szkoły Podstawowej w Ułazowie,
3. Budynek „starej" szkoły w Starym Dzikowie.
W ramach prac termomodernizacyjnych zrealizowane następujące roboty:
Ad. 1
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- wykonano izolację wszystkich ścian zewnętrznych styropianem,
- wykonano docieplenie stropodachu łącznika, segmentu żywieniowego, kominów,
- zmieniono system zasilania CO z modernizacją kotłowni poprzez demontaż urządzeń kotłowni węglowej, montaż armatury kotłowej na gaz LPG, zagospodarowanie działki pod montaż 3 zbiorników LPG;
Ad. 2
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- wykonano izolację wszystkich ścian zewnętrznych styropianem,
- wykonano docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz kominów;
Ad. 3
- wykonano docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz kominów,
- wykonano izolację połaci dachowej warstwą izolacji termicznej,
- wymieniono przewody rozprowadzające CO (poziomy, piony, gałązki) na nowe, zamontowano nowe grzejniki z zastosowaniem regulacji pogodowej.
 
Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu GIS – System Zielonych Inwestycji
Cewków
Cewków
Cewków
Cewków
Cewków
Cewków
Cewków
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Stary Dzików
Ułazów
Ułazów
Ułazów
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska