„Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie”

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 399.283,58
Dofinansowanie
183.963,00
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 16.07.2013 r.
Zakończenie 31.10.2013 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Cel:
Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Stary Dzików poprzez zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie.
W ramach inwestycji zakłada się wykonanie remontu i przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę części nawierzchni z trylinki a także wykonanie odcinka ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingu.
Mają być odnowione i wykonane nowe obszary zieleni niskiej. Istniejąca wiata przystankowa zostanie rozebrana, w jej miejsce powstanie nowa o wymiarach 5,40 m x 1,40 m.
Projekt dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska