„Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Starym Dzikowie”

 

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Starym Dzikowie
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 66.674,75
Dofinansowanie
30.000,00
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie 08.08.2012 r.
Zakończenie 24.10.2012 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Cel:
Poprawa stanu bazy sportowej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia mieszkańców, poprzez wyremontowanie i wyposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego co w konsekwencji doprowadzi do poprawy standardu oraz warunków korzystania z ww. obiektu.
Zakres wykonanych prac:
- remont, przebudowa dachu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie stropu, elewacji,
- szpachlowanie oraz malowanie ścian wewnętrznych,
- wymiana posadzek,
- wyposażenie szatni,
- remont instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- montaż grzejników elektrycznych,
- wymiana armatury sanitarnej,
- wyposażenie zaplecza socjalnego.
Projekt dofinansowany środkami z budżetu Województwa Podkarpackiego
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska