Strona główna -> GALERIE -> Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

„Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików”

Karta informacyjna projektu

Tytuł projektu Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików
Budżet projektu (kwota w PLN) Koszt całkowity 2.555.660,72
Dofinansowanie
1.916.745,54
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie Lipiec 2013 r.
Zakończenie Marzec 2015 r.
Charakterystyka projektu (cele, zakres rzeczowy):

Cel:
Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stary Dzików poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Zakres robót dot. stacji uzdatniania wody:
- przebudowa urządzeń i instalacji technologii uzdatniania wody;
- przebudowa i termomodernizacja budynku SUW wraz z wymianą wewnętrznych instalacji: wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej, c.o. wraz z kotłownią i innych;
- docieplenie istniejących zbiorników wody;
- przebudowa dróg wewnętrznych, placów i ogrodzenia.

Zakres robót dot. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dzików
- sieć grawitacyjna Ø160;
- sieć ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Ø90;
- przepompowania ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzików ul. Kopernika
- sieć grawitacyjna Ø 200;
- sieć ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Ø90;
- odcinek sieci wodociągowej Ø90;
- przepompowania ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzików ul. Kościuszki
- sieć grawitacyjna Ø200;
- sieć ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Ø90;
- przepompowania ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

4. Przebudowa pompowni ścieków
- sieć grawitacyjna Ø200;
- sieć ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Ø90;
- przyłącz energetyczny,

5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzików ul. Kościuszki
- sieć grawitacyjna Ø160;
- sieć ciśnieniowa (rurociąg tłoczny) Ø75;
- przepompowania ścieków wraz z przyłączem energetycznym,

6. Przebudowa studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzików i Cewków
- przebudowa 11 szt. studni betonowych Dn 1000.

Zakres robót dot. oczyszczalni ścieków obejmuje remont i przebudowę:
- istniejącego budynku wraz z budynkiem prasy osadu i dmuchaw,
- technologii oczyszczania,
- drogi i placu wewnętrznego z kostki brukowej,
- ogrodzenia terenu,
- zagospodarowanie poletek osadu.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska