Pasowanie na uczniów, Cewków, 23.10.2013

W ubiegłą środę 23 października 2013 r. Wójt Gminy Stary Dzików uczestniczyła w pasowaniu na uczniów pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Cewkowie. Uczniów, rodziców i zaproszonych gości powitał dyrektor placówki Pan Wiesław Kotula.
Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, który przygotowali pod kierownictwem swojej wychowawczyni Pani Marii Jabłońskiej oraz złożyli uroczyste ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Pan Wiesław Kotula dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, tym samym pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej.
Na zakończenie uroczystości uczniowie zostali obsypani prezentami od rodziców oraz Wójta Gminy.

Tekst i zdjęcia: Zuzanna Ozimek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska