XII Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 02.02.2014

W pierwszą niedzielę lutego 2014 r. już po raz XII w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.
„Wątki Folkloru Ludowego” dla uczestniczących w przeglądzie grup stały się motywacją do odtworzenia z przekazu ustnego bądź pisanego dawnych obrzędów i zwyczajów zarówno rodzinnych jak i zabiegów związanych np. z pracą na roli czy cyklem Świąt obecnych w życiu codziennym mieszkańców dawnej wsi. Tym samym stały się przyczynkiem do ukazania dawnego krajobrazu wsi z całym jej bogactwem i różnorodnością, począwszy od czynności praktycznych, domowych przez wierzenia po zabiegi magiczne.

W przeglądzie wzięło udział dziesięć zespołów, które zaprezentowały widowiska sięgające po wątki obyczajowe splecione z realiami życia wiejskiego zawierające wiele wartościowych treści kulturowych, pieśni, obrzędów i zwyczajów stanowiących dziedzictwo kulturowe wsi.
Tegoroczny Przegląd swoją obecnością zaszczycili Posłowie na Sejm RP Pan Mieczysław Kasprzak oraz Pan Mieczysław Golba.
Uczestnicy zaprezentowali widowiska o następującej tematyce:
- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa Woli „Przygotowanie do Wigilji w czasie Adwentu”,
- Zespół „Białoboczoki” z Białoboków „Zasiedliny”,
- Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego „Kolędnicy”,
- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa „Żnięcie sieczki”,
- Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego
Lasowiacka Wigilia u Sobków,
- Zespół
Lubenianki” z Lubeni „Wilija w Lubeni”,
- Zespół „Piganeczki” z Pigan „Dawne jarmarki – sprzedaż krowy”,
- Grupa Obrzędowa przy KGW w Posadzie Jaćmierskiej „Zrękowiny”,
- Grupa Obrzędowa ZPiT „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego „Starodawna Wigilia”,
- Zespół Obrzędowy z Sierakowa „Wigilia w Sierakowie”.

Komisja artystyczna w składzie: Barbara Płocica, Jolanta Danak-Gajda, Andrzej Karczmarzewski oraz Krystyna Trojanowska po obejrzeniu prezentacji przyznała:
- Nagrodę Grand Prix Zespołowi „Piganeczki” z Pigan - nagrodę pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Puchar Starosty Lubaczowskiego Józefa Michalika - za oryginalny scenariusz i skrzące humorem widowisko z pomysłową scenografią oraz świetną grę aktorów.
- Dwie równorzędne I nagrody - ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu: Zespołowi Obrzędowemu Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego za interesujący scenariusz, walory wokalne i plastyczne widowiska z dynamicznymi scenami aktorskimi oraz Zespołowi „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa za stworzenie autentycznego w przekazie widowiska obrzędowego w wykonaniu utalentowanych aktorów. Nagrodę pieniężną Grand Prix i dwie równorzędne I nagrody ufundował również Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba.
- II nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Stary Dzików dla Zespołu „Lubenianki” z Lubeni za szczere nawiązanie do tradycji własnego regionu oraz oprawę wokalną widowiska.
- Dwie równorzędne III nagrody ufundowane przez Starostę Lubaczowskiego otrzymali: Zespół Obrzędowy z Sierakowa za oprawę plastyczną widowiska, Grupa Obrzędowa ZPiT „Rochy z Sędziszowa Małopolskiego za przywołanie tradycji własnego regionu i prezentację autentycznego ubioru.
Jury ponadto postanowiło przyznać cztery wyróżnienia. Otrzymali je Zespół „Białoboczoki” z Białoboków i zespół „Stokrotki z Cewkowa Woli - fundatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, Grupa Obrzędowa przy KGW w Posadzie Jaćmierskiej - fundatorem jest Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie, Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego - fundatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.
Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Biuro usług Komputerowych „LECH-KOM” Lubaczów Jan i Maria Lechowicz otrzymał Arek Kot z Lubeni - najmłodszy aktor przeglądu.
Gościnnie wystąpił Zespół „Tisjanoczka” z gminy partnerskiej Bushtyno na Ukrainie a także Kapela Podwórkowa z Lubaczowa. Na zaproszenie organizatorów przybyła również delegacja z Jasenova na Słowacji.

Tekst: Edyta Panek
Zdjęcia: Zbigniew Broź

Zdjęcia na stronie GOK

Publiczność - na pierwszym planie panie z Zespołu "Tisjanoczki" z Ukrainy
Wójt Gminy Barbara Małecka i Dyrektor GOK Leszek Król otwierają Przegląd
Publiczność - od prawej: Maria Lechowicz jeden ze sponsorów i Józef Ozimek Prezes KS "Victoria" Stary Dzików a obok niego delegacja z Jasenova
Dyrektor GOK w Starym Dzikowie Leszek Król
Zespół "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa...
...w przedstawieniu...
..."Żnięcie sieczki"
Grupa Obrzędowa ZPiT „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego...
...w przedstawieniu...
...„Starodawna Wigilia”
Konferansjer Edyta Panek
Zespół „Stokrotki” z Cewkowa Woli...
...w przedstawieniu...
...„Przygotowanie do Wigilji w czasie Adwentu”
Grupa Obrzędowa przy KGW w Posadzie Jaćmierskiej...
...w przedstawieniu...
...„Zrękowiny”
Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego...
...w przedstawieniu...
...„Kolędnicy”
Zespół „Białoboczoki” z Białoboków...
...w przedstawieniu...
..."Zasiedliny"
Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego...
...w przedstawieniu...
..."Lasowiacka Wigilia u Sobków"
Zespół „Piganeczki” z Pigan...
...w przedstawieniu...
...„Dawne jarmarki – sprzedaż krowy”
Zespół Obrzędowy z Sierakowa...
...w przedstawieniu...
..."Wigilia w Sierakowie"
Zespół „Lubenianki” z Lubeni...
...w przedstawieniu...
...„Wilija w Lubeni”
Występ Zespołu "Piganeczki" w czasie obrad komisji konkursowej
Skecz kabaretowy Zespołu "Piganeczki" w czasie obrad komisji konkursowej
Kapela Podwórkowa z Lubaczowa
Tańce przy muzyce Kapeli Podwórkowej z Lubaczowa
Zespół "Tisjanoczka" z Ukrainy
Członek komisji konkursowej Andrzej Karczmarzewski podsumowuje Przegląd
Wójt Gminy wręcza nagrodę Danucie Nieckarz z Zespołu "Dzikowianie"
Wójt Gminy wręcza nagrodę
Wójt Gminy wręcza nagrodę
Wójt Gminy wręcza nagrodę
Poseł Mieczysław Golba wręcza nagrodę
Członek komisji konkursowej Krystyna Trojanowska odczytuje protokół z posiedzenia komisji
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Mariusz Frant wręcza nagrodę
Poseł Mieczysław Golba i Wójt Gminy wręczają nagrody
Poseł Mieczysław Golba wręcza nagrodę
Wójt Gminy wręcza nagrodę
Dyrektor GOK wręcza nagrodę Anieli Mrówce z Zespołu "Stokrotki"
Dyrektor GOK Leszek Król wręcza nagrodę
Maria Lechowicz z najmłodszym aktorem
Poseł Mieczysław Golba z Wójtem Gminy
Poseł Mieczysław Golba wręcza nagrodę
Wójt Gminy zamyka Przegląd
Pamiątkowe wspólne zdjęcie
Pamiątkowe wspólne zdjęcie
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska