Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 14.03.2014

W piątek 14 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie – Halina Król.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Jan Wach – Przewodniczący
2. Tadeusz Jabłoński – Sekretarz
3. Edyta Panek – Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowała do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Bartłomiej Stachów
2. Gabriel Mazurkiewicz
3. Jakub Pawlik
4. Hubert Szawara
5. Klaudia Cierpisz

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Karolina Stachów
2. Paulina Tracz
3. Kinga Padowska
4. Brygida Nieckarz
5. Bartosz Pawlik

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Bartłomiej Stachów – Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
2. Gabriel Mazurkiewicz – Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
3. Jakub Pawlik – Szkoła Podstawowa w Cewkowie
4. Hubert Szawara – Szkoła Podstawowa w Cewkowie
5. Klaudia Cierpisz – Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Paulina Tracz – Gimnazjum w Starym Dzikowie
2. Karolina Stachów – Gimnazjum w Starym Dzikowie
3. Kinga Padowska – Gimnazjum w Starym Dzikowie
4. Brygida Nieckarz – Gimnazjum w Cewkowie
5. Bartosz Pawlik – Gimnazjum w Cewkowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stary Dzików Barbarę Małecką i Prezesa Banku Spółdzielczego w Starym Dzikowie Stanisława Goraja.

Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Stanisława Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska