IX Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego, Stary Dzików, 22.03.2014

W sobotę 22 marca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie zorganizował po raz 9. Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego. Zgodnie z regulaminem turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - do 14 lat, II kategoria - 15-25 lat, III kategoria - 26 lat i więcej. Mecze rozgrywane były w hali sportowej Zespołu Szkół w Starym Dzikowie.

W kategorii do lat 14 pierwsze miejsce zajął Antoni Żyła ze świetlicy w Cewkowie, drugie - Jakub Pawlik z Cewkowa, trzecie - Krystian Kamela ze Starego Dzikowa.

W kategorii 15-25 lat tak jak w ubiegłym roku zwycięzcą został Maciej Syryło ze Starego Dzikowa, drugie miejsce zajął Bartłomiej Liweń z Cewkowa, a trzecie - Bartosz Pawlik z Cewkowa.

Trzecia kategoria powyżej 26 lat: zwycięzcą została Sylwia Kwiatkowska z Nowego Dzikowa, drugie miejsce zajął Leszek Król z Nowego Dzikowa, trzecie miejsce przypadło dla Wiesława Króla ze Starego Dzikowa.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zwycięzcy dostali nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy, po zakończeniu turnieju wszyscy posilili się kanapkami i herbatą. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików Barbarę Małecką.
Wszystkim opiekunom świetlic oraz pracownikom Zespołu Szkół dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu turnieju.

Tekst: Stanisława Król
Zdjęcia: Marta Kisała-Bednarz, Stanisława Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska