Strona główna -> POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną w 1990 roku przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy osobom potrzebującym zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej.

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 86
37-632 Stary Dzików
e-mail: gopsstarydzikow@starydzikow.pl
tel. 16 632 19 45
fax 16 63
2 19 45

Kadra:

Kierownik GOPS: Barbara Żyła
Główny Księgowy: Agnieszka Chodzińska
Pracownicy Socjalni: Małgorzata Bębnik, Magdalena Horajska-Rozmus
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: Wioleta Ozimek

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska