Strona główna -> POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną w 1990 roku przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy osobom potrzebującym zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej.

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 86
37-632 Stary Dzików
e-mail: gopsstarydzikow@starydzikow.pl
tel. 16 632 19 45
tel. kom. 798 668 979
fax 16 63
2 19 45

Kadra:

Kierownik GOPS:
Barbara Żyła
Główny Księgowy:
Agnieszka Chodzińska
Pracownicy Socjalni:
Izabela Tokarz
Dorota Kościelińska

Magdalena Sitarz
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny:
Wioleta Ozimek
Katarzyna Goraj-Witko
Asystent rodziny:
Małgorzata Rybak-Krubnik (w zastępstwie Ewy Sokal)

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Porad prawnych dla mieszkańców Gminy udziela Radca Prawny w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w budynku Urzędu Gminy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska