Podsumowanie Projektu „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, Stary Dzików, 15.07.2014

15 lipca 2014 roku w Starym Dzikowie odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”, której organizatorem była Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”. W programie wystąpiły przedszkolaki z punktów przedszkolnych ze Starego Dzikowa i Cewkowa. W czasie konferencji prelekcję wygłosiła Marta Ulma-Baran – członek Zarządu Fundacji „WZRASTANIE” oraz Jerzy Radwan – Ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy. Głos zabrali również Wójtowie z gminy Stary Dzików Barbara Małecka, Wielkie Oczy – Tomasz Lorenc oraz z gminy Horyniec Zdrój – Ryszard Urban. W konferencji wziął udział również Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, pod którego patronatem odbyła się konferencja.
„Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” to projekt realizowany w partnerstwie, gdzie liderem projektu jest Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, a Partnerami Gminy Stary Dzików, Horyniec Zdrój i Wielkie Oczy. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie punktów przedszkolnych w gminach wiejskich. Punkty przedszkolne funkcjonowały 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. W ramach projektu edukacją przedszkolną objętych zostało 223 dzieci, zatrudnienie znalazło 10 nauczycieli. Dzięki pozyskanym funduszom wszystkie punkty wyposażone zostały w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, bajki, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości. Przy każdej szkole w której zlokalizowane były punkty przedszkolne urządzono place zabaw.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska